Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Simoniti nadaljuje z obiski slovenskih regij – tokrat z obiskom Savinjske regije

Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se bo jutri, v torek, 14. septembra 2021, v sklopu vladnega obiska v Savinjski regiji srečal z župani občin Rogaška Slatina, Ljubno, Braslovče in Žalec. Pred obiskom v Savinjski regiji predstavljamo nekatere projekte in programe, ki jih v tej regiji (so)financira Ministrstvo za kulturo.

Savinjska regija, ki ima bogato etnološko dediščino, je med dvanajstimi regijami Slovenije tretja po velikosti. Središče regije, v katero je vključenih 31 občin, je Celje.

Na Ministrstvu za kulturo se zavedamo pomena razvoja kulture v lokalnih in regionalnih okoljih, zato si prizadevamo za decentralizacijo (so)financiranja javnih kulturnih programov in projektov. Lani smo tako, po dobrih desetih letih, znova obudili javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, letos pa smo objavili nov javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture. Cilj obeh pozivov je izboljšati prostorske pogoje in opremljenost javnih zavodov s področja kulture ter tako podpreti lokalni in regionalni razvoj, predvsem razvoj kulturnega turizma in razvoj ustvarjalnih industrij v očinah. Na obeh pozivih je skupaj 1,3 milijona evrov prejelo devet savinjskih občin: Celje, Laško, Ljubno, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Velenje, Vransko in Žalec.

Ena od prednostnih nalog Ministrstva za kulturo je ohranjanje nepremične kulturne dediščine. V obdobju 2021–2022 bo ministrstvo na tem področju izdatno finančno podprlo obnovitvena, konservatorsko-restavratorska in vzdrževalna dela z 861.497,28 tisoč evri. Finančna podpora se bo v dveh letih porazdelila med področji sakralne (samostan Jurklošter, cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu, cerkev Marijinega vnebovzetja v Šmarju pri Jelšah, 11. kapelica Kalvarije v Šmarju pri Jelšah, cerkev Mati dobrega sveta v Završah pri Grobelnem in cerkev Marije sedem žalosti na Gradišču v Podsredi) in profano stavbne dediščine (grad Podčetrtek, Stari grad Celje, grad Gornji Rogatec in tri domačije). Med načrtovanimi obnovami na področju profano stavbne dediščine naj izpostavimo obnovo rojstne hiše pesnice in pisateljice Neže Maurer, ki je uvrščena med pomembne kulturne spomenike v Sloveniji. Poleg tega, da gre za rojstno hiše priznane literarne ustvarjalke, je to tudi ena redkih še ohranjenih hiš iz sredine 18. stoletja, ki v bližnji in daljni okolici izpričuje način življenja, gospodarjenja in bivanja v preteklosti. Ministrstvo bo obnovo sofinanciralo z 98.678,72 evra.

Ministrstvo za kulturo sofinancira tudi delovanje nekaj vidnejših javnih kulturnih zavodov v Savinjski regiji. Slovensko ljudsko gledališče Celje, na primer, je edino profesionalno gledališče v tej regiji, njegov zaščitni znak je med drugim tudi pomemben slovenski gledališki dogodek festival Dnevi komedije. Ministrstvo financira delovanje in program gledališča, med lanskoletnimi prihodki gledališča so ravno ministrska sredstva predstavljala večji del, to je 94,08 %.

Prepoznavna savinjska javna zavoda sta tudi Muzej novejše zgodovine Celje in Pokrajinski muzej Celje. Ministrstvo je v letu 2021 za delovanje savinjskih muzejev namenilo 1,7 milijona evrov. Muzej novejše zgodovine Celje, ki se lahko pohvali s prvim otroškim muzejem v samostojni Sloveniji, trenutno prenavlja Pelikanovo hišo. Za prenovo je ministrstvo odobrilo 100.000,00 evrov. Hiša bo po prenovi skupaj s Pelikanovim ateljejem ne le v slovenskem, temveč tudi v srednjeevropskem prostoru predstavljala izjemen fotografski muzej. Medtem pa na Muzejskem trgu v Celju že nekaj let pod vodstvom Pokrajinskega muzeja Celje poteka projekt restavriranja antičnih fresk iz 1. stoletja. Gre za izjemno najdbo, redko tudi v evropskem prostoru. Od leta 2018 do danes je ministrstvo za projekt namenilo 180.800,00 evrov.

Poleg vsega tega ministrstvo skrbi tudi za razvoj medijske krajine Savinjske regije. V razvid medijev je vpisanih 117 medijev – to so tiskani mediji, radijski in televizijski programi ter elektronske publikacije. Za programske vsebine tiskanih, radijskih in televizijskih medijev v Savinjski regiji, med drugim tudi tistih s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, je ministrstvo v letu 2021 namenilo 406.989,34 evra. Sredstva je prejelo 8 medijev.