Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek na 14. seji Sveta za kmetijstvo in podeželje

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil 14. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje. Osrednja tema so bile vsebine Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023- 2027, ki so še v fazi usklajevanja in jih je potrebno doreči ter za katere želi ministrstvo nadaljnje usmeritve s strani vseh pomembnih deležnikov.

Uvodoma je minister dr. Podgoršek člane Sveta seznanil z aktivnostmi ministrstva, kjer sta prioriteti priprava SN SKP 2023-2027 in aktivnosti, povezane s predsedovanje Slovenije Svetu EU.

V juliju so že bili sprejeti sklepi Sveta EU na področju ekološkega kmetovanja, za nami je tudi uspešno izvedeno neformalno srečanje ministrov in ministric za kmetijstvo na temo krepitve dialoga med urbanim in ruralnim okoljem. Člane Sveta je seznanil, da se v sredini oktobra za SN SKP 2023-2027 načrtuje izvedba širše javne razprave in tudi javna razgrnitev okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje. Med drugim je predstavil tudi stanje reforme SKP, za katero bo Evropski parlament predvidoma v novembru izvedel plenarno glasovanje, predstavil je stanje predlogov zakonov, vezanih na kmetijstvo, med njimi Zakon o zaščiti živali, ki je bil potrjen na Vladi ter nadalje o agrarnih skupnostih in kmetijskih zemljiščih.

Minister je izpostavil do sedaj sprejete odločitve v zvezi s SN SKP 2023-2027, ki so odraz prejetih pripomb v obdobju javne razprave o predlogu SN SKP in sestankov z deležniki. Prenosa sredstev iz I. v II. steber ne bo, zagotovljenih bo dodatnih 100 milijonov evrov iz nacionalnega proračuna za obdobje 2023-2027, ki bodo namenjeni spodbujanju konkurenčnosti, prilagajanju na podnebne spremembe in dobrobiti živali.

Prisotne je minister nadalje seznanil, da se iz predloga SN SKP umika predlog vavčerskega svetovanja, določene intervencije se združujejo. Še vedno pa potekajo pogovori o vključitvi določenih vsebin, med katerimi je intervencija za ohranitev in vzdrževanje pasišč za prostoživeče rastlinojede živali,  ohranitveno kmetijstvo pa se bo obravnavalo v okviru sheme za podnebje in okolje. V novem programskem obdobju bo vzpostavljen sistem standardnega prihodka, ki  bo postal nov vstopni prag za določene ukrepe. Uveden bo sistem finančnih instrumentov, razdelitev proizvodno vezanih plačil bo za pet sektorjev in tudi za beljakovinske rastline. Predlog za degresijo pri območjih z omejenimi dejavniki (OMD) je od 50 do 100 hektarjev in za enotno stopnjo sofinanciranja na ukrepih 4.1 in 4.2 (od 30 % do 50 %), izjema je podnebni paket naložb, kjer bi bila stopnja podpore od 30% do 75%. Degresije v intervenciji KOPOP (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila) ne bo. Ponovno pa bo v KOPOP umeščena integrirana pridelava.

Po daljši razpravi pa ostajata še vedno odprti dve pomembni vsebini: uvedba kapice pri neposrednih plačilih in maksimalni znesek podpore za investicije, za kateri bo potrebno najti skupno odločitev.  Člani Sveta se zavedajo pomembnosti sprejetja odločitev za nadaljnje delo pri pripravi SN SKP 2023-2027, zato so se dogovorili, da se za odprta vprašanja sestanejo v kratkem.

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Andrej Simončič (predsednik, Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Emil Erjavec (Biotehniška fakulteta v Ljubljani),  Roman Žveglič in Danilo Meolic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - KGZS),  Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kmetijskih in živilskih podjetij), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije), Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).