Skoči do osrednje vsebine

Kultura in kulturna dediščina naj postaneta humanistična agenda Evrope

Danes, 11. septembra 2021, se je zaključila dvodnevna mednarodna konferenco Pravica do dediščine kot spodbuda za trajnostni razvoj. Glavno sporočilo konference je: kultura in kulturna dediščina naj postaneta humanistična agenda Evrope, združene na podlagi evropskih vrednot, saj je dediščina predvsem del naše humanistične tradicije.

Kot je povedala vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino dr. Jelka Pirkovič, namen konference ni bil odgovoriti na vsa vprašanja, ampak osvetliti problematiko, ki jo nakazuje naslov konference. Osrednji konferenčni temi – pravica do dediščine in trajnostni razvoj – so govorci in predavatelji predstavili glede na to, kaj kulturna dediščina pomeni za današnjo družbo in kako lahko prispeva k vzdržnemu razvoju. Ker do dobre opredelitve problema pridemo le z odprtim dialogom, so organizatorji konference po zaključku vsakega posameznega posveta pripravili razprave in v konferenčni program uvrstili še tri delavnice, ki so potekale v manjših skupinah.

Najpomembnejša sporočila dvodnevnih razprav in konkretnih primerov

Pravico do dediščine razumemo celostno, ker je nepogrešljiv del pravice do sodelovanja vsakogar v kulturnem življenju. Zaobsežena je v pravici do znanja, izražanja, ustvarjanja in uživanja v vrednotah, ki se zrcalijo v dediščinski raznovrstnosti in kakovosti našega bivalnega okolja.

Tako razumljena dediščina je za prihodnost človeštva enako pomemben vir kot so to naravni viri in naravna pestrost. Dediščina pomeni vir znanja o naravi in človekovem pazljivem ravnanju z njo. Okrepiti moramo usposabljanje vseh deležnikov in sodelujoča orodja, s katerimi lahko načrtujemo in spremljamo trajnostni razvoj z upoštevanjem in bogatenjem svoje dediščine.

Dediščina kot del kakovostnega življenjskega okolja je navdih za snovanje prihodnjih, človeku razumljivejših in privlačnejših arhitekturnih, urbanističnih in oblikovalskih rešitev, ki bodo, če prestanejo preizkus časa, naša prihodnja dediščina.

Predvsem pa je dediščina del naše humanistične tradicije. Zato je naše glavno sporočilo: kultura in kulturna dediščina naj postaneta humanistična agenda Evrope, združene na podlagi evropskih vrednot.

Sodelujoči

Kot govorci, predavatelji in moderatorji so sodelovali strokovnjaki, predstavniki držav članic Evropske unije, evropskih institucij ter svetovnih vladnih in nevladnih organizacij. Zbrane sta nagovorila minister za kulturo dr. Vasko Simoniti in evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel.

Konferenca, ki jo je organiziralo Ministrstva za kulturo, je kot del programa slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije zaradi slabšanja epidemičnih razmer potekala po spletu. Udeležilo se je je sto dvajset udeležencev.