Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor in Državni svet sta se seznanila s poročilom o jedrski in sevalni varnosti za leto 2020

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je dne 6. 9. 2021 obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020.

Poročilo je predstavil direktor Uprave za jedrsko varnost Igor Sirc ter na kratko povzel glavne aktivnosti preteklega leta na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti, obratovanja jedrskih objektov ter priprav na gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in skladišča za izrabljeno gorivo.

V razpravi, ki je sledila, so svetnike zanimala vprašanja, povezana s problematiko radona v šolah in s tem povezanimi obveznostmi občin kot ustanoviteljic, problematika zapiranja odlagališča Boršt na nekdanjem Rudniku urana Žirovski vrh in vprašanja, povezana z nadaljnjim obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško in postopki glede JEK2. Člane komisije je prav tako zanimalo trenutno stanje skladiščnih kapacitet jedrskih odpadkov v Nuklearni elektrarni Krško in kako se bo skladiščil del radioaktivnih odpadkov, za katere mora poskrbeti sosednja Hrvaška.

Parlamentarni Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pa se je na svoji 31. redni seji dne 8. 9. 2020 seznanil s Poročilom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020. Svoja stališča glede vsebine poročila je na tej seji podala okoljevarstvena organizacija ZEG – Zveza Ekoloških Gibanj Slovenije, poslanci pa dodatnih vprašanj k uvodni predstavitvi poročila, ki jo je podal državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, g. Robert Rožac, niso imeli.

Predstavitev poročila in razprava o poročilu je dostopna na spletni strani RTV Slovenija, zadnja (4. točka) seje.