Skoči do osrednje vsebine

Avstrijski in slovenski minister za zdravje: »Državi s pomočjo evropskih sredstev krepita prav primarni del zdravstva«

Na povabilo avstrijskega ministra za zdravje se je minister za zdravje Republike Slovenije, Janez Poklukar, udeležil mednarodne konference o primarnem zdravstvenem varstvu v Avstriji in Evropi na temo inovacij za odporne zdravstvene sisteme, ki je potekala 9. septembra 2021 na Dunaju.

Konferenca je preučila potencial inovacij na področju upravljanja in financiranja za krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov ter zlasti primarnega zdravstvenega varstva v Evropi. Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Muckstein je goste v uvodnem nagovoru pozdravil in tako odprl diskusijo na kateri je sodeloval minister Poklukar, romunska ministrica za zdravje Ioana Mihaila, predstavnik Evropske Komisije v Avstriji Martin Selmayr, strokovni svetovalec Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in  politike Nick Fahy, predstavnica DG Reform Evropske komisije Nathalie Berger in mnogi drugi.

Udeleženci so razpravljali o tekočih pobudah in instrumentih sodelovanja, ki jih lahko evropski partnerji izkoristijo za razvoj in uvajanje inovacij. Konferenca je omogočila platformo za izmenjavo dobrih praks in vzajemno učenje: od predstavitve izkušenj v avstrijskem kontekstu primarnega zdravstvenega varstva do skupnega razmisleka o izkušnjah primarnega zdravstva, pridobljenih s pandemijo COVID-19 v Evropi.

Konferenco so soorganizirali Evropska komisija, avstrijsko zvezno ministrstvo za socialne zadeve, zdravstveno varstvo in varstvo potrošnikov ter Evropski zdravstveni forum Gastein, v sodelovanju z Evropskim observatorijem za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik.

V razpravi na okrogli mizi, v kateri je sodeloval slovenski minister za zdravje o inovacijah za odpornosti, upravljanju in financiranju primarnega zdravstva je le-ta izpostavili, da je bil naš primarni zdravstveni sistem pod izjemnim pritiskom pandemije COVID-19. Pandemija pa je razkrila šibke točke pri zagotavljanju pravočasnih in visokokakovostnih storitev pacientom. Po drugi strani smo videli nekaj primerov dobrih in inovativnih rešitev ter veliko sposobnost primarnega zdravstvenega varstva za hitro in učinkovito prilagajanje, kar bi bilo potrebno izkoristiti za hitrejše uvajanje potrebnih sprememb.  Minister je izpostavil, da kljub temu, da so naši zdravstveni sistemi zrasli na različnih izhodiščih in se v marsičem razlikujejo, temeljijo na enakih vrednotah in se soočajo z enakimi izzivi. V Sloveniji je zato opaziti veliko potrebo po  medsebojnem učenju in sodelovanju z drugimi državami in zainteresiranimi deležniki. Takšno sodelovanje lahko pospeši procese, ki so potrebni za krepitev odpornosti naših zdravstvenih sistemov in njihove pripravljenosti na prihodnje pandemije, kar je tudi eden od ključnih izzivov, ki jih Slovenija obravnava med predsedovanjem.

Minister Poklukar: »Vesel sem za to priložnost, za razpravo, učenje in izmenjavo izkušenj o izzivih, povezanih z izvajanjem inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme. Prvič, ker je to prednostna tema slovenskega predsedovanja na področju zdravja. In drugič, ker ima Slovenija stoletno tradicijo skupnostnega in multidisciplinarnega primarnega zdravstvenega varstva ter je ta v središču pozornosti prav zaradi potrebe po preoblikovanju.«

Predstavnik Evropske komisije je poudaril, da epidemija še ni mimo in da se še vedno učimo, poleg dveh že pridobljenih izkušenj. Prve, da je močen zdravstveni sistem nujen in da nujna tudi vlaganja vanj ter druge neprecenljive izkušnje, ki nas je naučila, da je še kako pomembno dobro sodelovanje med državami, saj le tako lahko skupaj hitreje napredujemo. Izpostavil je uspešno skupno strategijo za cepljenje in vodilno držo na globalni ravni.

Evropski zdravstveni sistemi se danes soočajo s številnimi izzivi. Ko se bo pričelo okrevanje po učinkih pandemije COVID-19, je nujno zagotoviti, da se bodo vrnili bolj odporni, trajnostni in učinkoviti. Inovacije so ključnega pomena za preoblikovanje zdravstvenih sistemov ter za njihovo prilagoditev v prihodnosti. Vsekakor zna izvajanje inovativnih rešitev iz teorije v prakso biti izredno zahtevno, zato ti izzivi zahtevajo skupno vizijo za spodbujanje evropskega sodelovanja in medsebojnega učenja za uspešen prenos in izvajanje inovacij.

Avstrijski in slovenski minister sta izpostavila, da državi s pomočjo evropskih sredstev krepita prav primarni del zdravstva. Za boljše črpanje evropskih sredstev pa je potrebno še več  med sosedskega sodelovanja.

Minister: »Eno od področij, na katerih bi lahko bolje sodelovali na ravni EU, je tudi razvoj in izvajanje inovativnih rešitev na področju e-zdravja. Digitalne rešitve bodo poenostavile stalen razvoj kakovosti na različnih ravneh zdravstvenega sistema, oceno uspešnosti zdravstvenega sistema ter spremljanje količine in kakovosti zdravstvenih storitev.«

Slovensko ministrstvo je v okviru predsedovanja Svetu EU v juliju v Ljubljani organiziralo konferenco na visoki ravni, in sicer o implementaciji inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme. Na tokratni konferenci je bil poudarek izključno na primarnem zdravstvenem varstvu. Stališča, ki so bila predstavljena s strani Avstrije in Romunije, bodo vsekakor prispevala k bolje utemeljenim zaključkom slovenskega predsedovanja na Svetu ministrov.