Skoči do osrednje vsebine

Minister za pravosodje obiskal pravosodne deležnike v goriški regiji

Minister Marjan Dikaučič je danes v sklopu vladnega regijskega obiska obiskal več pravosodnih deležnikov na območju goriške regije. Skupaj s sodelavci so se seznanili z delom Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici, Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Gospodarske zbornice Slovenije na Severno Primorskem, obiskal pa je tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Koper – oddelkom Nova Gorica.

Dan se je začel z delovnim posvetom Vlade Republike Slovenije v Tolminu. Minister je nato najprej obiskal Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici ter se seznanil z izzivi, s katerimi se soočajo tam zaposleni. Ministrstvo je v okviru projekta »Izboljšanje mobilnosti državnega tožilca in državnega odvetnika«  v juniju 2020 podpisalo pogodbo za izvedbo Centralizacije IT infrastrukture Državnega tožilstva na enotno lokacijo. S projektom je Državno tožilstvo pridobilo novo strežniško in programsko opremo, sistem za prijavo in sledenje napak, ter sistem za zaznavanje in upravljanje varnostnih dogodkov, strežniki iz 18-ih lokacij po Sloveniji pa so bili centralizirani na enotno lokacijo. Projekt je med drugim omogočil poenostavitev upravljanja in vzdrževanja strojne in programske opreme, znižal tveganje za nepredvidene dogodke in zmanjšal stroške upravljanja in vzdrževanja.

Obisk se je nadaljeval na Okrožnem sodišču, kjer so ministru glavne probleme ter dosežke predstavili predsedniki in predsednice Okrajnih sodišč: Jernej Kovše, predsednik v Novi Gorici, Polona Klančič, predsednica v Ajdovščini, Julijana Mlakar v Idriji, ter Andrejka Lužnik v Tolminu. Na ministrstvu za pravosodje v okviru operacije Učinkovito pravosodje (operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada) pravosodne deležnike opremljamo z videokonferenčno opremo, v sklopu katere je v letošnjem letu predvidena menjava in nadgradnja opreme v veliki razpravni dvorani na Okrožnem sodišču v Novi Gorici in oprema  srednje velike razpravne dvorane na Okrajnem sodišču v Novi Gorici.

Delegacija ministrstva za pravosodje se je nato udeležila še delovnega sestanka na Gospodarski zbornici Slovenije na Severno Primorskem, kjer so se pogovarjali o novih rešitvah v noveli Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti glede prestrukturiranja gospodarskih subjektov v težavah. Sledil je ogled Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper -oddelek Nova gorica. Tam sta direktorica Danijela Devčić in vodja oddelka Magda Jakoš predstavili delovanje Zavoda, ter izpostavili osnovne težave, s katerimi se trenutno srečujejo,  predvsem glede prostorske stiske  in kadrovske problematike. Minister je poudaril, da se na ministrstvu intenzivno pripravlja in zaključuje priprava novega Zakona o sodiščih in sodniški službi. Namen nove sodniške zakonodaje je izboljšati poslovanje in učinkovitost sodišč, sodniškega in sodnega osebja, in sicer na način, da se uvede enoviti prvostopenjski sodnik in vzpostavi sodno okrožje kot osnovna organizacijska enota sodišč.

Dan pa se je zaključil z javno tribuno, ki je potekala v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici, kjer so imeli župani, gospodarstveniki ter drugi nosilci razvoja v goriški regiji možnost posvetovanja z vlado Republike Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje je v letu 2020 uspelo realizirati 12% več EU sredstev od načrtovanega in zagotoviti še dodatna sredstva. Pospešili smo investicijska vlaganja v pravosodne sisteme.

Trenutne investicije, ki so v teku v ali na stavbah pravosodnih organov v Goriški regiji:

  • Ministrstvo za pravosodje je leta 2017 kupilo prostore na Rejčevi 7 v Novi Gorici, kjer je sedež Okrajnega sodišča. V letošnjem letu je predvidena zamenjave dotrajanega ogrevalnega in hladilnega sistema (trenutno je v teku izdelava projektne dokumentacije).
  • V letošnjem letu je predvidena obnova kotlovnice v objektu Okrajnega sodišča v Idriji.
  • Za stavbo, v kateri posluje Okrajno sodišče v Tolminu, je predvidena izvedba obnove objekta, vključno s potresno sanacijo. Prihodnje leto bo naročena analiza potresne ogroženosti stavbe, ki bo izkazala kako obsežna sanacija je potrebna.
1 / 4