Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik se je srečal z župani, načelniki upravnih enot in predstavniki nevladnih organizacij na Goriškem

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v sredo, 8. septembra 2021, ob obisku Vlade RS v Goriški regiji zgodaj dopoldan najprej udeležil delovnega posveta vlade, nato pa v okviru ločenega programa opravil številna srečanja v regiji, najprej z načelniki upravnih enot, nato pa še z županoma Občine Tolmin in Mestne občine Nova Gorica. Popoldan se je minister Koritnik sestal tudi s predstavniki nevladnih organizacij, obisk v regiji pa zaključil na skupni javni tribuni, na kateri se predstavniki Vlade RS srečajo z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

V okviru ločenega programa regijskega obiska, ki je vezan na področje dela posameznega ministra oziroma ministrstva, se je minister Boštjan Koritnik v Tolminu najprej sestal z načelnicami in načelniki upravnih enot regije: načelnikom Upravne enote Nova Gorica Andrejem Markočičem, načelnico Upravne enote Ajdovščina Karmen Ražem, načelnico Upravne enote Idrija mag. Vanjo Močnik Raspet in načelnikom Upravne enote Tolmin mag. Simonom Lebanom.

Med drugimi temami so spregovorili tudi o možnostih dostopa ljudi do storitev upravnih enot v času epidemije. Zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo bolezni covida-19, preobremenjenosti in povečanega obsega dela, je bil dostop do storitev upravnih enot otežen. So pa bila pa z namenom urejanja e-identitete vzpostavljena začasna prijavna mesta, upravne enote pa tudi kadrovsko okrepljene. V Upravni enoti Nova Gorica je bil ob sredah podaljšan delovni čas do 18. ure, vzpostavljen pa je bil tudi klicni center za stranke. V poletnih mesecih, ko je bil interes strank največji, je Upravna enota Nova Gorica omogočala pridobitev digitalnega potrdila ter mobilne identitete smsPASS tudi ob četrtkih, ko sicer ni bilo uradnih ur.

K boljšim delovnim pogojem zaposlenih in prijaznejšim storitvam za stranke bo zagotovo pripomogla prenova stavbe na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, kjer je sedež Upravne enote Nova Gorica. Kot je dejal minister Koritnik »z investicijami v stavbo izboljšujemo energetsko učinkovitost stavbe, posledično zmanjšujemo stroške obratovanja, ohranjamo kulturno dediščino ter izboljšujemo pogoje za zaposlene in stranke«. Pojasnil je še, da tretjino poslovnih prostorov v stavbi zaseda upravna enota, zato je Ministrstvo za javno upravo v letu 2020 sofinanciralo obnovo strehe, v prihodnjih dveh letih pa je pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti v načrtu tudi menjava oken in vrat.

V pogovorih z županoma občine Tolmin Urošem Brežanom in Mestne občine Nova Gorica dr. Klemnom Miklavčičem so se sogovorniki uvodoma posvetili posameznim lokalno izpostavljenim vsebinam. Tako je bila v pogovoru z županom občine Tolmin izpostavljena možnost vzpostavitve regijskih centrov, v Novi Gorici pa sta se minister Koritnik in župan Miklavčič posvetila med drugim tudi Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V Novi Gorici sta minister in župan posebej poudarila tudi izboljšanje prostorskih pogojev za uslužbence in stranke, do katerih je prišlo s selitvijo Finančnega urada Nova Gorica v skupne prostore. Ministrstvo za javno upravo je v juniju 2021 podpisalo pogodbo za nakup nedokončanih poslovnih prostorov v skupni velikosti 4.281,86 m2 v stavbi Eda centra v Novi Gorici, s čimer bo trajno rešena prostorska problematika Finančnega urada Nova Gorica. Združitev finančnega urada, ki trenutno deluje na dveh med seboj precej oddaljenih lokacijah, bo s selitvijo v skupne prostore omogočila boljšo organizacijo dela ter lažje vodenje urada. Selitev v mestno središče je tudi v interesu lokalne skupnosti, saj bodo imeli prebivalci z umestitvijo urada v neposredno bližino drugih državnih in lokalnih ustanov lažji dostop do storitev državne uprave.

Poleg drugih vsebin so se v obeh pogovorih dotaknili tudi višine povprečnine, Zakona o finančni razbremenitvi občin ter njihove administrativne razbremenitve. Povprečnina se je v tem mandatu povečala dvakrat, skupaj za 40 evrov, in znaša sedaj 628,20 evra.

Minister Koritnik je izpostavil, da smo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin občine finančno in tudi administrativno razbremenili, hkrati pa so se povečali tudi nekateri prihodki občin. Zakon občinam na letni ravni prinaša več kot 70 milijonov evrov prihrankov.

Občine so torej administrativno razbremenjene, kar bo posredno vplivalo na zmanjšanje njihovih stroškov. Tako bo na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, poenostavljeno je plačevanje prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Ločen program je minister Koritnik zaključil s srečanjem s predstavniki nevladnih organizacij Goriške regije. Na srečanju so predstavniki nevladnih organizacij ministru podrobneje predstavili dva projekta, ki trenutno potekata v tej regiji in ju financira Ministrstvo za javno upravo. To sta Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 (dvoletno izvajanje projektov), ki v ospredje postavlja mlade in njihovo karierno pot, ter Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023, ki v 13 občinah na njihovem območju nudi pomoč več kot 30 nevladnim organizacijam pri razvoju kompetenc za komuniciranje z javnostmi, pri pridobivanju sredstev, pripravi projektov, računovodstvu in poslovnem modeliranju ter jim posreduje informacije za učinkovitejše delovanje.

Svoje delovanje pa so ministru predstavili tudi predstavniki društva PO-MOČ, katerega osnovno poslanstvo je uporabniku pomagati pri vseh opravilih, ki jih sam ne zmore, pri čemer je ključno vodilo pravica posameznika do izbire, predstavniki Sveta nevladnih organizacij Severne Primorske/Goriške razvojne regije, ki v Goriški razvojni regiji predstavlja koordinacijsko telo mreže nevladnih organizacij, ter društvo Eko Anhovo, ki je bilo ustanovljeno leta 2015 z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki onesnaževanja našega bivalnega okolja, še posebej zaradi sežiganja odpadkov v cementarni Salonit Anhovo d. d..

Z ministrom so predstavniki nevladnih organizacij spregovorili tudi o nekaterih pomanjkljivostih Zakona o dolgotrajni oskrbi, podali predloge v zvezi z Zakonom o varstvu okolja ter pobudo za dopolnitev Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v delu, kjer je govora o pravici do zdraviliškega zdravljenja za otroke in odrasle z redkimi kroničnimi boleznimi), izpostavili pa so tudi neenakopravno obravnavo nevladnih organizacij, ki so sofinancirane iz javnih sredstev, v primerjavi z javnimi zavodi.