Skoči do osrednje vsebine

Aktivnosti ministrice dr. Helene Jaklitsch v okviru Regijskega obiska vlade v Goriški regiji

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je danes v okviru regijskega obiska vlade v Goriški regiji srečala s predstavniki Kulturnega društva NIT, obiskala je Občino Kobarid, kjer je spregovorila s tamkajšnjim županom, podžupanom občine Tolmin in direktorjem Posoškega razvojnega centra. V nadaljevanju se je srečala tudi s slovenskimi duhovniki, ki delujejo na obeh straneh meje. Pred zaključno javno tribuno v Novi Gorici je ministrica obiskala še Primorski tehnološki park.

Po dopoldanski seji vlade v Tolminu je ministrica najprej obiskala Kulturno društvo NIT. Društvo, ki združuje člane iz Posočja, Benečije in Rezije, deluje na področju likovne in literarne dejavnosti, ohranjanja slovenskega jezika, prireja številne prireditve, izdaja knjige, sodeluje pa tudi z drugimi društvi v zamejstvu. Letos bodo med drugim ponovno pripravili prireditev »Podajmo si roke«, kjer si podajata roke likovna in slikarska umetnost. Sodelujoči slikarji namreč upodobijo pesmi, ki so delo sodelujočih pesnikov. Ministrica je izrazila zadovoljstvo nad tem, da društvo sodeluje, povezuje in vključuje Slovence na obeh straneh meje. Ker je promocija dejavnosti za prepoznavnost društva pomembna, še bolj pomembno pa je, da je širša javnost seznanjena z njihovim požrtvovalnim delom, je ministrica prisotne spodbudila, da se povežejo z uradom pri promociji svoje bogate dejavnosti.

Ministrica je svoj obisk nadaljevala v Občini Kobarid, kjer se je srečala z županom Markom Matajurcem in podžupanom Markom Miklavčičem, podžupanom Občine Tolmin Tomažem Štenklerjem in njihovimi sodelavci, direktorjem Posoškega razvojnega centra Simonom Škvorom in gospodom Zdravkom Likarjem. Sogovorniki so se strinjali, da je tesno povezovanje Slovencev na obeh straneh meje, tako na področju gospodarstva in turizma kot kulture,  obmejnih občin Goriške regije nujno ter samoumevno. Strinjali so se, da je še posebej izrednega pomena, da se pri načrtovanju projektov kot tudi gospodarskega razvoja upošteva skupni slovenski narodni prostor. Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo,  na pobudo urada v strategijo gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2025 vključilo tudi skupen gospodarski prostor, v katerem ima enakopravno mesto tudi slovensko zamejstvo. Na današnjem srečanju so ministrici predstavili strateški čezmejni projekt Pot miru, zmagovalca tekmovanja za najboljši EU Interreg projekt ob 30-letnici INTERREG projektov, ki od Alp do Jadrana povezuje območja in ljudi ter bogato in kulturno naravno dediščino tega območja. Spregovorili so tudi o pomenu evropskih sredstev za razvoj in krepitev obmejnega prostora. Srečanje so zaključili z dogovorom, da se ponovno srečajo, saj ostaja še veliko možnosti za sodelovanje. 

Prijeten dan na goriškem je ministrica dr. Jaklitsch nadaljevala v Medani, kjer se je srečala z župnikom gostujoče župnije Gašperjem Rudolfom, duhovnikom iz Nove Gorice Bogdanom Vidmarjem, ki bo vključen tudi v projekt Evropske prestolnice kulture, ter zamejskim duhovnikom Renatom Podbersičem iz Sovodenj. Spregovorili so o pomenu sodelovanja slovenskih duhovnikov, ki delujejo na obeh straneh meje. Izpostavili so nujnost povezanosti Slovenije in zamejstva na področju kulture in duhovne oskrbe ter o ohranjanju slovenske identitete.

Zadnje srečanje ministrice pred skupnim zaključkom delovnega dne na Goriškem je bilo namenjeno obisku Primorskega tehnološkega parka. Izpostavili so, da vidijo velik potencial v sodelovanju s slovenskimi podjetniki iz zamejstva, ki je že sedaj dobro, radi pa bi ga še okrepili. Predstavili so projekt POPRI, gre za tekmovanje v podjetniških idejah mladih od 12 do 29 leta starosti. K sodelovanju so zadnja leta  povabili tudi dijaki slovenskih šol iz Italije, ministrica dr. Jaklitsch jih je spodbudila, da v projekt povabijo tudi mlade rojake iz drugih treh sosednjih držav,  kjer živi slovenska manjšina. Vsako leto pripravljajo tudi GoStartup šolo, njihova želja je, da bi privabili tudi slovenska podjetja iz zamejstva. Ministrica je pohvalila, da so tako aktivni, veseli pa jo predvsem, da ob tem s tako skrbnostjo vključujejo tudi Slovence iz zamejstva. Pri navezavi stikov z gospodarskimi povezavami in klubi Slovencev po svetu jim z veseljem pomaga tudi urad. Primorski tehnološki park, od ustanovitve leta 2000, na Goriškem povezuje uspešna in inovativna podjetja z raziskovalno sfero ter tako ustvarja optimalne pogoje za zagon, razvoj in rast podjetij.