Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo priglasiteljem biocidnih proizvodov o prenehanju uporabe nekaterih aktivnih snovi in uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda

Dne 3. 8. 2021 je bil izdan Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1283 o neodobritvi nekaterih biocidnih aktivnih snovi v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012.

Prenehanje uporabe nekaterih aktivnih snovi in uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda

Dne 3. 8. 2021 je bil izdan Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1283 o neodobritvi nekaterih biocidnih aktivnih snovi v biocidnih proizvodih v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012. Biocidni proizvodi, ki vsebujejo te biocidno aktivne snovi in so odobreni po postopku priglasitve, se bodo z dnem 23. 8. 2022 izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za določeno/-e vrsto oziroma vrste proizvodov. Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o ne-odobritvi aktivnih snovi (do 23. 2. 2023).

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1283