Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na podlagi treh javnih razpisov s področja čebelarstva

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da je danes, 6. 9. 2021 izdala:

-             4 odločbe v skupni vrednosti 487,88 evrov, za vloge prispele na 2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021;

Namen podpore ukrepa je povečanje števila potrjenih pašnih redov in stojišč za čebele.

-             26 odločb v skupni vrednosti 4.200,00 evrov, za vloge prispele na javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021;

Namen podpore ukrepa je povečanje števila potrjenih pašnih redov in stojišč za čebele.

-             17 odločb, v skupni vrednosti 2.883,38 evrov, za vloge prispele na javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021.

Namen podpore je spodbuditi čebelarje k zdravljenju čebel z zdravili primernimi v ekološkem čebelarstvu.

Predvideno izplačila za vse tri ukrepe lahko upravičenci pričakujejo v naslednjem tednu.