Skoči do osrednje vsebine

Dostopna spletna in digitalna vsebina za invalide – pregled pravil EU (javno posvetovanje)

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila vprašalnik o uporabniški izkušnji spletnih strani zavezancev po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter implementaciji Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.

Namen posvetovanja je zbrati mnenja vseh zainteresiranih deležnikov, vključno z državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi, neodvisnimi organi, ki se ukvarjajo z dostopnostjo, nevladnimi organizacijami in organizacijami, ki zastopajo invalide in starejše, akterji v panogi in ponudniki tehnologije, akademskimi ustanovami in certifikacijskimi organi, strokovnjaki za dostopnost ter državljankami in državljani, zlasti invalidi in osebami s funkcionalnimi omejitvami ter starejšimi.

Rezultati posvetovanja bodo tudi podlaga za morebitne prihodnje pobude politike v zvezi s spletno dostopnostjo.

Vprašalniki na spletni strani Evropske komisije so na voljo v posameznih ali v vseh uradnih jezikih EU. Odgovarjate lahko v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije.

Objavljen pa je tudi zelo kratek in lahko berljiv Vprašalnik o direktivi o spletni dostopnosti, ki je dostopen tudi osebam s kognitivnimi motnjami.

Zainteresirani lahko v javnem posvetovanju sodelujete tudi tako, da izpolnite podrobnejši spletni vprašalnik Evropske komisije najkasneje do 25. 10. 2021.

Podrobneje:
Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter implementaciji Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja.