Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Podgoršek: »Uspešno korakamo proti koncu usklajevanja pri ključnih vprašanjih.«

Minister dr. Jože Podgoršek je na današnji izjavi za medije predstavil rezultate javnega posvetovanja in predlagane spremembe ter ključne usmeritve Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SN SKP 2023–2027), ki je bil dan v javno razpravo 2. 7. 2021.

Minister v svetlo sivi obleki govori za govorniškim pultom

Minister dr. Jože Podgoršek daje izjavo za medije | Avtor MKGP

Ministrstvo si je pri pripravi SN SKP 2023–2027 postavilo visoke standarde vključujočega pristopa do vseh deležnikov, transparentnosti delovanja in procesa priprave strateškega načrta. Do sedaj je izvedlo že več kot 150 različnih dogodkov (javnih posvetovanj, sestankov, srečanj, predstavitev, ipd.), zato SN SKP 2023–2027 nastaja v tesnem sodelovanju s ključnimi partnerji in zainteresirano javnostjo. Z javnimi posveti po Sloveniji, predstavitvami in ostalimi dogodki se je ministrstvo uspelo približati uporabnikom, kmetom, prebivalcem podeželja in drugim ključnim deležnikom ter omogočiti, da so podali svoja mnenja in pripombe v času trajanja javne razprave, ki je potekala od 2. 7. 2021 do 15. 8. 2021.

V okviru javne razprave je ministrstvo prejelo več kot 90 pisnih pripomb, pobud oziroma vprašanj. »Veseli me, da so deležniki vzeli strateški načrt za svojega. Kot sem večkrat poudaril, to ni strateški načrt ministrstva, zato se moramo skupaj pogovarjati, iskati rešitve in prepričan sem, da smo na dobri poti,« je zatrdil minister in dodal: »Ocenjujem, da nam gredo usklajevanja dobro, pred naše deležnike vedno znova prihajamo z novimi podatki, dejstvi, in to je tudi ključno, da pri razpravi umaknemo čustva in da se pogovarjamo z dejanskimi argumenti.«

Ob tem je minister Podgoršek poudaril tudi, da mora prevladati strateški pogled na načrt, in ne parcialni, enostranski pogled, ter da morajo biti odločitve sprejete na podlagi dejanskih kazalnikov in izračunov. Ministrstvo zato vse prejete pripombe temeljito proučuje in jih, na podlagi strokovne presoje, vključuje v novo verzijo SN SKP 2023–2027. »Glede na dosedanji potek sem prepričan, da bomo zmogli odgovoriti na še štiri, pet ključnih odprtih vprašanj, in da bomo čez 14 dni lahko rekli: s ključnimi deležniki imamo strateški načrt usklajen,« je prepričano dejal minister Podgoršek.

Dve zahtevi sta - na podlagi podanih pripomb in analiz - že izpolnjeni, in sicer, da prenosa sredstev iz prvega v drugi steber ne bo, ter da je Republika Slovenija zagotovila dodatnih 100 milijonov nacionalnih sredstev za drugi steber, ki se nanaša na dobrobit živali, prilagajanje na podnebne spremembe, posodabljanje kmetijskih gospodarstev in živilsko-predelovalnega sektorja.

Ministrstvo bo jeseni izvedlo širšo javno razpravo o celotnem SN SKP 2023–2027 in javno razgrnitev okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje, do takrat pa bo potekalo dopolnjevanje SN SKP 2023–2027, usklajevanja oziroma sestanki s posameznimi partnerji, sestanki oziroma spletne delavnice delovnih skupin za pripravo SN SKP 2023-2027, priprava okoljskega poročila in nadaljnja neformalna usklajevanja z Evropsko komisijo.

Predvidoma v decembru letos bo predlog SN SKP 2023–2027 obravnavala Vlada, do konca tega leta pa bo tudi uradno predložen v odobritev na Evropsko komisijo.