Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Odbora strokovnjakov za upravljanje geoprostorskih informaciji, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov (UN-GGIM)

Enajsto zasedanje Odbora strokovnjakov za upravljanje geoprostorskih informaciji, ki deluje v okviru OZN (UN-GGIM) je zaradi epidemije koronavirusne bolezni (COVID-19) tudi letos potekalo v pomanjšani virtualni obliki. Zasedanje je bilo izvedeno v treh dvournih srečanjih, ki so bila dne 23., 24. in 27. avgusta 2021.

Kljub temu, da je zasedanje Odbora strokovnjakov potekalo v nekoliko okrnjeni obliki, je bilo obravnavanih več ključnih in kritičnih vprašanj, povezanih z upravljanjem geoprostorskih informacij po vsem svetu. V zadnjem letu dni je Odbor strokovnjakov izvedel številne pomembne dejavnosti, o katerih je bilo poročano na enajstem zasedanju. Obravnavane so bile naslednje teme:

 • krepitev institucionalne ureditve upravljanja geoprostorskih informacij; kjer je bil pripravljen dokument z izhodišči za pripravo naslednjega poročila ekonomsko socialnemu svetu (ECOSOC)
 • integriran okvir geoprostorskih informacij (IGIF); kjer je bil sprejet strateški načrt za delo skupine visokih predstavnikov za izvajanje IGIF,
 • kako geoprostorske informacije podpirajo in obveščajo o ciljih trajnostnega razvoja
 • trajnost in kakovost globalnega geodetskega referenčnega okvira; kjer sta bila sprejeta dva dokumenta in sicer:
  • Position Paper on Sustaining the Global Geodetic Reference Frame in
  • Concept Paper on Establishing a Global Geodetic Centre of Excellence
 • izvajanje globalnega statističnega geoprostorskega okvira, kjer je bil dopolnjen priročnik za vzpostavitev globalnega statističnega geoprostorskega okvira
 • izvajanje okvira za učinkovito upravljanje zemljišč in uporabe standardov na področju prostorskih podatkov, kjer je nastal osnutek priročnika o pomenu standardizacije pri upravljanju prostorskih podatkov
 • izvajanje strateškega okvira za geoprostorske informacije in storitve v primeru naravnih nesreč; kjer je bil potrjen delovni načrt do leta 2023 in predstavljen osnutek strateškega okvirja ter
 • napredek in dejavnosti regionalnih odborov in delovnih skupin, kjer je generalni direktor Geodetske uprave RS v vlogi predsedujočega evropskemu regionalnemu odboru podal poročilo o delu UN GGIM Evropa.

Poročila o vsebini posameznih obravnavanih točk ter ostali dokumenti skupaj z zaključki, so na voljo na spletni strani UN GGIM (UNSD — UN-GGIM).