Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je uspešno zaključila trialog na zakonodajnem predlogu spremembe Uredbe o uradnem nadzoru v okviru PSEU 21

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 31. avgusta v okviru PSEU 21 kot predsedujoča Svetu EU vodila trialog z Evropskim parlamentom in Komisijo. Na trialogu je bil dosežen dogovor vseh vpletenih.

Predstavnik Stalnega predstavništva pri Evropski uniji Bruselj, Evropskega parlamenta in Evropske Komisije

Prestavnik Stalnega predstavništva pri Evropski uniji, Evropskega parlamenta in Evropske komisije | Avtor UVHVVR

Sestanek je potekal v Evropskem parlamentu, s strani Slovenije so se ga udeležili predstavniki Stalnega predstavništva pri Evropski uniji Bruselj (SPBR) ter na daljavo (v tako imenovani hibridni obliki) predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Predlog spremembe Uredbe o uradnem nadzoru v svoje področje uporabe vnaša določila uredbe o veterinarskih zdravilih z namenom, da živila uvožena iz tretjih držav izpolnjujejo enake pogoje glede uporabe protimikrobnih sredstev v vzreji živali kot tista v EU. EU je s tem dobila pomembno orodje v boju proti protimikrobni odpornosti tudi z vidika uvoza iz tretjih držav. EU bo namreč lahko izvajala nadzor nad izdelki iz trtjih držav, proizvajalci pa bodo morali izpolnjevati iste pogoje kot proizvajalci znotraj EU. Poleg tega predlog prinaša spremembo Uredbe 853/2004 glede zakola perutnine in kuncev in dajanje svežega mesa končnemu potrošniku oz. ali lokalnim podjetjem za prodajo na drobno,  ter spreminja zahteve, ki se nanašajo na higienske pogoje za iglokožce (ehinoderme).

Dogovor mora sedaj potrditi še Evropski Parlament na plenarnem zasedanju, predvidoma v septembru.