Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega treh pravosodnih policistov

Pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom so zaprisegli trije novosprejeti pravosodni policisti. Delo bodo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, Maribor in Ljubljana.

Generalni direktor je vsem trem čestital za uspešno opravljeno pot do današnje prisege, ki pomeni opravljanje poklica pravosodnega policista s polnimi pooblastili. Nenazadnje današnja prisega prinaša tudi boljši status zaposlitve, saj se ta spreminja v zaposlitev za nedoločen čas. Generalni direktor je izpostavil, da si uprava prizadeva za izboljšanje statusa poklica in predstavil nekatera pomembna izhodišča za pogled v prihodnost. Izrazil je željo, da bodo zaposleni v poklicu tako osebno kot karierno rasli ter s tem bogatili odnose v zavodih. 

S pravosodnimi policisti je izmenjal poglede na dosedanjo poklicno pot v upravi. Izpostavili so, da je usposabljanje in delo v zavodu zaznamovala epidemija koronavirusa, vendar je bilo usposabljanje kljub temu izvedeno na visoki ravni. Dobro so spoznali tudi delo v zavodu in tam teoretično znanje prenesli v prakso. Pravosodni policisti so poudarili kolegialnost in ekipni duh, saj so se lahko v času zaposlitve vedno zanesli na sodelavce. Pogovoru in dobrim željam na nadaljnji poti pravosodnih policistov sta se pridružila tudi pomočnika poveljnika iz dveh zavodov.