Skoči do osrednje vsebine

Novici o zmanjšanju poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji na Euronews

O ukrepih in prizadevanjih za poplavno varnost je poročal tudi Euronews.

Videa na temo boljše poplavne varnosti ob Meži in Mislinji

Izreza uvodnih slik dveh videov na spletišču Euronews | Avtor DRSV

Kljub temu, da je Slovenija bogata z vodnimi viri, ki močno zaznamujejo življenje in gospodarstvo, lahko ti pogosto predstavljajo tudi nevarnost. To so okoliški prebivalci na območju rek Meže in Mislinje ter zaposleni v SIJ Metalu Ravne nazadnje občutili ob poplavah leta 2012. Namen projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo je zato izboljšati poplavno varnost območja, posledično pa okrepiti kakovost življenja in spodbujati razvoj regije.

Kakovost protipoplavnih ureditev na Meži z Mislinjo pa je bila prepoznana tudi izven meja naše države. Na portalu euronews.com sta namreč objavljena dva poglobljena prispevka o ureditvi struge in brežin, v katerih je poudarjen tudi pomen načrtovanih in izvedenih rešitev.

Vabljeni k ogledu prispevkov na povezavah: 

The European project helping to reduce the impact of flooding in Slovenia

in Effective measures are put in place to prevent flood risks in Ravne