Skoči do osrednje vsebine

Sprememba pristojnosti za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, številka 101/21), na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z Agencije Republike Slovenije za okolje prenaša na Ministrstvo za okolje in prostor.

Vljudno naprošamo, da vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s področja varstva okolja ter ohranjanja narave, od 1. 9. 2021 naslavljate na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.

Upravni postopki, ki so se začeli do 31. 8. 2021, se bodo končali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, zato naprošamo, da dopolnitve vlog in druga pisanja v zvezi s temi upravnimi postopki, naslavljate na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.arso@gov.si.

Hkrati vas obveščamo, da na Agencijo Republike Slovenije za okolje še naprej posredujete poročila o izvedenih prvih meritvah emisij v zrak, vode, hrup, poročila o izvedenih obratovalnih monitoringih, poročila o ravnanju z odpadki ter druga poročila, ki ste jih dolžni posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja ali predpisov na področju varstva okolja.