Skoči do osrednje vsebine

Sklep o izbiri izvajalcev v okviru Nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje je končalo postopek izbire izvajalcev, ki so se prijavili na Nacionalni razpis za večjo dostopnost do zdravstvenih storitev z dne 23. 7. 2021 in objavlja Sklep o izbiri izvajalcev. Sklep o izbiri izvajalcev je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje, vključno s prilogo, ki vključuje podatke o vrsti in obsegu dodeljenih vrst zdravstvenih storitev posameznim izvajalcem.

Na razpis se je prijavilo 73 izvajalcev. Glede na kriterije izbora in izpolnjevanja meril iz Nacionalnega razpisa je bilo od skupno 68 formalno popolnih prijav, izbranih 62 izvajalcev.  V postopku ocenjevanja sta bili 2 prijavi izvajalcev izločeni, ker nista ustrezali razpisnim pogojem, 4 izvajalcem zaradi meril določenih v Nacionalnem razpisu storitve niso bile dodeljene.

 Ministrstvo za zdravje bo predvidoma do konca tedna poslalo pogodbe izvajalcem v podpis.

 Zahvaljujemo se vsem izvajalcem, ki ste se odzvali in poslali prijavo na Nacionalni razpis in vas pozivamo k čimprejšnji zagotovitvi pogojev za izvedbo storitev iz Nacionalnega razpisa.