Skoči do osrednje vsebine

Slovenec v vrhu Evropskega združenja državnih meteoroloških služb

Dr. Klemen Bergant 1. septembra 2021 prevzema mesto izvršnega direktorja Evropskega združenja državnih meteoroloških služb (EIG EUMETNET).

EUMETNET je bil ustanovljen leta 1995 kot neformalna mreža evropskih državnih meteoroloških služb. Leta 2009 se je preoblikoval v gospodarsko interesno združenje (Economic Interest Grouping - EIG) s sedežem v Bruslju in trenutno združuje 31 članic.

Omogoča sodelovanje in stroškovno učinkovito izvajanje skupnih programov, ki vključujejo:

  • opazovanje vremena na območjih izven pristojnosti posameznih državnih meteoroloških služb (npr. na Severnem Atlantiku in Arktiki),
  • uvajanje novih metod za opazovanje vremena,
  • izmenjavo in obdelavo izmerjenih podatkov,
  • koordinacijo razvoja numeričnega napovedovanja vremena,
  • skupni prikaz vremenskih opozoril na območju Evrope,
  • koordinacijo aktivnosti na področju klimatologije in letalske meteorologije ter
  • usposabljanje na področju operativne meteorologije v Evropi.

EUMETNET pomaga članicam razvijati njihove posamezne in skupne zmogljivosti ter prispeva k učinkovitemu izpolnjevanju obveznosti do njihovih držav ustanoviteljic kot tudi do pristojnih evropskih organov (npr. Evropske komisije, Evropske okoljske agencije, Evropske organizacije za varnost zračnega prometa ipd.).

Dr. Klemen Bergant je med leti 2006 in 2017 na Agenciji za okolje vodil urad za meteorologijo, od leta 2017 do konca leta 2020, ko je bil izbran za izvršnega direktorja EUMETNET EIG, pa urad za meteorologijo in hidrologijo.

V tem času je zastopal Republiko Slovenijo kot stalni predstavnik pri Svetovni meteorološki organizaciji ter bil član svetov Evropske agencije za upravljanje meteoroloških satelitov in Evropskega centra za srednjeročne napovedi vremena. Agencijo za okolje je zastopal tudi v dveh gospodarsko-interesnih združenjih evropskih državnih meteoroloških služb, EUMETNET in ECOMET, v evropsko-afriškem konzorciju za numerično modeliranje vremena na omejenem območju ALADIN in v njegovi srednjeevropski podskupini RC LACE.

Klemnu čestitamo za imenovanje in mu želimo uspešno delo. Je namreč prvi slovenski meteorolog na tako odgovornem in visokem mestu.

Njegove strokovne izkušnje - pridobljene tudi na Agenciji za okolje - so se izkazale kot ustrezne za to delovno mesto. Kolegice in kolegi meteorologi smo mu tudi vnaprej kadarkoli na voljo za pomoč in sodelovanje.

Dr. Klemen Bergant

Dr. Klemen Bergant | Avtor Osebni arhiv, Klemen Bergant