Skoči do osrednje vsebine

Rešenih že 71 % vseh vloženih ugovorov

Danes je bilo z osebno vročitvijo izdanih 22.929 (71 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na transakcijski račun (TRR) zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine.

V zvezi z dohodnino 2020 je bilo izdanih 1.527.574 informativnih izračunov dohodnine (IID). Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 32.344 (2 %) zavezancev, od tega se jih je velika večina nanašala na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 22.929 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 17.801 (78 %) z vračili, 3682 (16 %) z doplačili in 1446 (6 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 14.879.556 evrov vračil in 2.230.911 evrov doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 836 evrov, povprečni znesek doplačila pa 606 evrov.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Hrbtna stran informativnega izračuna dohodnine, na katerem je prikazan mobilni telefon z aplikacijo eDavki, preko katere lahko zavezanec prej informativni izračun dohodnine

Rešeni ugovori zoper informativni izračun dohodnine za leto 2020 | Avtor FURS