Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o spremembi poslovanja krajevnih uradov Gornji Petrovci in Tišina

Krajevni uradi bodo poslovali po spremenjenem urniku.

Krajevni urad Gornji Petrovci bo v času od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 zaprt.

Krajevni urad Tišina bo 2. 9. 2021 zaprt.