Skoči do osrednje vsebine

Informacije ob začetku šolskega leta 2021/22

V sredo, 1. septembra, se začenja šolsko leto 2021/22.

Osnovne šole bo v šolskem letu 2021/2022 obiskovalo predvidoma 193.116 učenk in učencev (lani 191.036), od tega bo šolski prag prestopilo 21.198 prvošolk in prvošolcev (lani 21.438). V Sloveniji bo v šolskem letu 2021/22 delovalo 456 matičnih osnovnih šol ter 315 podružničnih šol.

Pričakujemo okrog 76.000 srednješolcev, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja dobrih okrog 20.000 novincev. Podrobnosti smo zbrali v spodaj pripetem dokumentu. 

Organizacija in izvedba pouka bo potekala po modelu B, kar pomeni, da se bosta v vzgojni-izobraževalnih zavodih izvajala tako obvezni kot neobvezni del izobraževalnega procesa. Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se lahko izvajajo vse dejavnosti in programi, vključno z dnevi dejavnosti, šolo v naravi in plavalnimi tečaji. Plavalni tečaji za učence se lahko izvajajo, vendar le ob upoštevanju priporočil NIJZ in priporočil za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja COVID-19.

Prav tako je možna izvedba šol v naravi v skladu s higienskimi priporočili NIJZ. Če je možno, priporočamo izvedbo programa šole v naravi v okviru enega oddelka, in to v nastanitvah, ki so ustanovljene za ta namen (Centri šolskih in obšolskih dejavnosti). 
Izvajajo se lahko tudi dnevi dejavnosti, ki se praviloma izvajajo na šoli oziroma v čim večji meri na varnem odprtem prostoru. 

Dodatne informacije o modelu B so zbrane v publikaciji z naslovom naslovom Šolsko leto 2021/2022 v RS v razmerah, povezanih s covidom-19.