Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza o zelenih javnih naročilih

Tradicionalna razstava Čar lesa bo še nekaj dni postavljena v Murski Soboti, in sicer v objektu Expano ob Soboškem jezeru. Med razstavljalci so tudi trije lokalni lesarji. Ob razstavi je danes potekal spremljevalni dogodek - okrogla miza o zelenih javnih naročilih in dobrih praksah rabe lesa pri gradnji.

Paviljon Expano

Paviljon Expano | Avtor Janez Martinčič

Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v uvodnem nagovoru pozdravil angažiranosti lokalnih proizvajalcev in spomnil, da je prednost lesa ravno v tem, da je prisoten in na voljo za uporabo po celotni Sloveniji. Navedel je še nekaj promocijskih in drugih aktivnosti direktorata, vključno s prihajajočim dokumentarnim filmom in medijsko kampanjo. Kot pomemben dosežek direktorata pa je izpostavil spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki bo prispevala k večji rabi lesa.

Zadovoljstvo ob postavitvi razstave v Murski Soboti je izrazil tudi dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota, ki je opisal svoja prizadevanja, ki so privedla do tega, da se je paviljon umestil ob Soboškem jezeru in za razvoj celotnega tega lokalnega okolja.

Navzoče je nato nagovoril še Andrej Čuš, državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je povedal, da na ministrstvu spodbujamo vse pobude ter domače in tuje investitorje pri investicijah v povečanje domače predelave lesa in v lesne centre: »Tako bomo lahko izkoristili ves potencial za pozitivne okoljske in druge učinke lesa, saj predelava večjih količin lesa v lesene izdelke in nadomeščanje proizvodnje in uporabe nelesnih izdelkov z lesenimi daje potencial za veliko zmanjšanje emisij toplogrednih plinov«. Povedal je tudi, da bodo za razvoj lesne industrije v prihodnje na voljo finančna sredstva iz evropskih skladov.

Sledila je okrogla miza o zelenih javnih naročilih in dobrih praksah rabe lesa pri gradnji. Govorci so se dotaknili ukrepov za spodbujanje večje predelave hlodovine doma in o prednostih lesa pred drugimi materiali. Glavni poudarek je bil na nedavno spremenjeni Uredbi o zelenem javnem naročanju, v kateri so bile na pobudo Direktorata za lesarstvo med predmete zelenega javnega naročanja, poleg poslovnih in upravnih stavb, uvrščene tudi:

  • stavbe splošnega družbenega pomena in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (v navedene javne stavbe je potrebno vgraditi najmanj 30 % lesa ali lesnih tvoriv),
  • dodatno pa je med predmete naročanja uvrščeno še stavbno pohištvo (obvezno najmanj 80 % lesa)
  • in protihrupne cestne ograje (najmanj 55 % lesa).

Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da bodo navedene spremembe uredbe pripomogle k večji rabi lesa pri gradnji in prenovi javnih stavb, kar bo pozitivno vplivalo tudi na povečanje deleža doma predelanega lesa in posledično zmanjšanje izvoza nepredelane hlodovine.

Stavba, ki gosti razstavo - paviljon Expano, izvajalca Lumar, je primer dobre prakse rabe lesa v gradnji, hkrati pa gre za enega redkih objektov iz svetovne razstave EXPO Milano 2015, ki so bili ponovno postavljeni in so javnosti dostopni še danes. Razstava Čar lesa bo na tej lokaciji do konca avgusta 2021, nato se seli v Pivko.