Skoči do osrednje vsebine

Predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini v Mestni Občini Koper

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Mestni Občini Koper.

Mestna Občina Koper je 11. avgusta 2021 razpisala predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 16. avgust 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 10. oktobra 2021.

Število volilnih upravičencev:

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Koper VOLILNA ENOTA 1 529 - Božiči - kulturni dom 1 239
530 - Božiči - kulturni dom 702
SKUPAJ 1 941