Skoči do osrednje vsebine

Posvet Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja na sejmu AGRA

Generalni direktor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), mag. Miran Mihelič je danes na Posvetu o ARSKTRP, predstavil razvojno pot, dosežke in izzive delovanja slovenske plačilne agencije. Posvet je organiziran v okviru kmetijsko-živilskega sejma AGRA z namenom obeleževanja 20. obletnice delovanja ARSKTRP.

ARSKTRP je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in edina slovenska institucija, ki je polno akreditirana za izvajanje ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike. Ustanovljena je z namenom izplačevanja sredstev iz evropskih kmetijskih in ribiških skladov za področja, ki so v pristojnosti MKGP.

Generalni direktor mag. Miran Mihelič, je v svoji predstavitvi poudaril poslanstvo ARSKTRP, ki temelji na preglednosti, pravilnosti in zakonitosti vseh izvedenih izplačil. Teh je približno 300 milijonov evrov letno, od tega 80 % evropskih in 20% nacionalnih finančnih sredstev. Ob tej priložnosti je bil prvič javno predvajan predstavitveni kratki film o ARSKTRP, v katerem so z izjavami sodelovali tudi nekateri bivši generalni direktorji ARSKTRP.

Ohranjati transparenten sistem izplačil ukrepov skupne kmetijske politike v čim krajših rokih, porabnike in vlagatelje seznanjati in jim približati delo in dosežke ARSKTRP, uvajati digitalizacijo na vseh nivojih dela in zmanjšati stroške vlagateljem pri oddaji vlog, so izzivi, ki predstavljajo ARSKTRP motivacijo za delo vnaprej. Pomembno je tudi postopno uvajanje in implementiranje projekta Monitoring in aplikacije Sopotnik, s ciljem racionalizacije dela kontrolorjev na terenu, zmanjšanje birokratskih ovir in omogočanje sprotnega spremljanja površin vlagateljem.

Ključno je učinkovito sodelovanje, dvosmerno komuniciranje in pravočasno odzivanje na potrebe vlagateljev, saj je cilj postati najbolj učinkovit organ v državni upravi in vzgled uspešnega in učinkovitega poslovanja.

Na takšen način želi ARSKTRP prispevati, da Slovenija postane uspešna kmetijska država, z velikim deležem samooskrbe in jasno kmetijsko politiko.

Posveta se je udeležila tudi bivša generalna direktorica ARSKTRP, mag. Sonja Bukovec. 

dr. Elizabeta Mičović pred mikrofonom, na desni udeleženci posveta, v ozadju slika gorskih kmetij in logotip Ohranimo domače je povedala nekaj uvodnih besed. Na fotografiji so tudi gostje posveta.

Uvodni pozdrav vodje Projektne skupine za komuniciranje in odnose z javnostmi ARSKTRP, dr. Elizabete Mičović | Avtor ARSKTRP

Minister pred mikrofonom nagovarja prisotne, za njim zaslon z naslovom posveta.

Uvodni pozdrav ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jožeta Podgorška | Avtor ARSKTRP

Pogled z vrha na sejemski prostor in udeležence posveta, ki sedijo oziroma stojijo.

Udeleženci posveta | Avtor ARSKTRP

Generalni direktor govori pred mikrofonom - predstavlja Agencijo

Generalni direktor, mag. Miran Mihelič predstavlja ARSKTRP | Avtor ARSKTRP

Generalni direktor stoji pred mikrofonom in predstavlja dosežke Agencije

Predstavitev dosežkov ARSKTRP | Avtor ARSKTRP

Generalni direktor sedi na stolu in je s pogledom obrnjen proti obiskovalcem, v ozadju logotip z napisom Ohranjamo domače

Generalni direktor ARSKTRP, mag. Miran Mihelič | Avtor ARSKTRP

Direktor pred mikrofonom nagovarja zbrane. V ozadju na projekciji napis Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, gospod Janez Pirc | Avtor ARSKTRP

Predhodno omenjeni med zbrani med pogovorom, v ozadju napis s programom dogajanja v tem dnevu.

Namestnik generalnega direktorja ARSKTRP, mag. Ervin Kosi, bivša generalna direktorica ARSKTRP, mag. Sonja Bukovec in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Območne enote Murska Sobota, gospod Danilo Meolic | Avtor ARSKTRP