Skoči do osrednje vsebine

Ponedeljek na sejmu AGRA v znamenju ekološkega kmetijstva, nepoštenih praks ter pomena predsedovanja Svetu EU

Tretji dan na sejmu AGRA je bil posvečen ekološkemu kmetijstvu, gastronomiji, govedorejcem in živilcem. Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil posveta o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano, bil je tudi nosilec okrogle mize o priložnostih predsedovanja Svetu EU za slovensko kmetijstvo. Osrednja strokovna razprava na sejmu je bil posvet o ekološkem kmetijstvu, minister pa je podelil tudi priznanja najboljšim udeležencem mednarodnih ocenjevanj pijač in živil ter gostil nekdanje ministre, pristojne za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Minister dr. Podgoršek se je po jutranji kavi z obiskovalci sejma udeležil posveta o nepoštenih praksah v verigi preskrbe s hrano, kjer je izpostavil, da smo ena od držav, ki se lahko pohvali z zakonsko ureditvijo nedovoljenih praks v verigi preskrbe s hrane. »Vsi deležniki v verigi preskrbe s hrano so v prvi vrsti partnerji, ki morajo upoštevati pravila in predpise,« je povzel, in vse deležnike v verigi pozval k oblikovanju močnih verig, dolgoročnih pogodb, intenzivnemu sodelovanju in sporočanju morebitnih nepravilnosti in nedovoljenih ravnanj varuhu ter Javni agenciji RS za varstvo konkurence.

Minister je bil tudi nosilec osrednje okrogle mize v organizaciji ministrstva. Z dr. Jernejo Jug Jerše, vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Francem Bogovičem, namestnikom v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu ter izr. prof. dr. Markom Lovcem iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je razpravljal o priložnostih, ki jih Sloveniji in slovenskemu kmetijstvu daje predsedovanje Svetu EU. Ključno sporočilo sogovornikov je bilo, da je potrebno ostati ambiciozen in suveren pri vodenju predsedovanja Svetu EU ter da je moč Slovenije tolikšna, kolikor je sposobna sodelovati na evropski ravni in svoje cilje videti kot evropske.

Minister je danes gostil tudi tradicionalno srečanje z nekdanjimi kmetijskimi ministri, s katerimi je izmenjal dragocene izkušnje in poglede ter prisluhnil napotkom predhodnikov pri vodenju enega najpomembnejših resorjev v državi.

Dr. Podgoršek se je udeležil tudi slovesne podelitve priznanj najboljšim udeležencem mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač, embaliranih vod, mleka in mlečnih izdelkov ter mesa in mesnih izdelkov.

Državni sekretar Aleš Irgolič je sodeloval na predstavitvi rezultatov projektov Programa razvoja podeželja M10.2 – podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu ter na zaključni delavnici Zveze slovenske podeželske mladine »neMOČ podeželja«, posvečeni večanju pismenosti na področju duševnega zdravja na kmetijah. Izpostavil je velik pomen obravnavane tematike, ki ji je potrebno nameniti pozornost, saj se o njej premalo govori.

Ministrstvo je organiziralo tudi strokovno razpravo "Ekološko kmetovanje danes in jutri", na kateri so sodelovali domači in tuji deležniki s področja ekološkega kmetovanja. Udeleženci so razpravljali o stanju in možnostih za razvoj ekološkega kmetovanja v Sloveniji, vlogi le-tega v okviru novega strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) 2023−2027 ter priložnostih in izzivih, ki čakajo ekološko kmetovanje.

Na ministrskem razstavnem prostoru Sektor za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov vsak dan predstavlja projekt Naša super hrana. S tem ministrstvo dodatno spodbuja k poseganju po lokalno pridelanih proizvodih in s simbolično gesto deljenja jabolk obiskovalcem utrjuje zavedanje o pomenu ohranjanja domače pridelave. Prav tako na razstavnem prostoru ministrstva vsak dan poteka predstavitev srednjih lesarskih lahko obiskovalci izvedo različne informacije o gospodarjenju s slovenskimi gozdovi in preizkusijo simulator strojne sečnje z osnovnimi komandami.

Jutrišnji sejemski dan bo - med drugim - v znamenju veterinarjev, zato bo tema okrogle mize MKGP afriška prašičja kuga. Minister Podgoršek se bo udeležil veterinarskega in sadjarskega posveta ter seje Odbora za kmetijstvo na temo strateškega načrta SKP. Na razstavnem prostoru ministrstva bo potekal tudi posvet Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ob 20. obletnici njene ustanovitve.