Skoči do osrednje vsebine

Odobrena evropska sredstva za pripravo dokumentacije za tretjo razvojno os jug

Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt »Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug«. 8 milijonov evrov vreden projekt bo v višini 2,15 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Avgusta 2018 je bil projektni predlog vključen v Dogovor za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija. Celoten drugi odsek tretje razvojne osi jug je razdeljen na tri pododseke:

  • A - 8 kilometrov od priključka Maline do priključka Metlika – sever,
  • B - 2,5 kilometra od priključka Metlika – sever do mejnega prehoda Metlika in
  • C - 20 kilometrov od razcepa Gradnik do Črnomlja – jug.

Časovni načrt in dinamika gradnje bosta preučena v Študiji izvedbe projekta. V okviru evropskega sofinanciranja bodo za pododseka A in B izdelane še geološko geomehanske raziskave (GGH) in dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD) ter za pododsek B tudi projekt za izvedbo (PZI).

Z namenom krepitve regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanja delovnih mest se želi s projektom izdelave navedene projektne in investicijske dokumentacije pospešiti izvedbo predhodnih del, ki so nujna in obvezna podlaga za pričetek gradnje. V nadaljevanju bo z izgradnjo nove povezave zagotovljena boljša dostopnost do obstoječega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, izboljšan bo dostop ljudi ter razvoj gospodarstva v regiji. Končna investicija v ta projekt ima tudi zelo velik pomen za razvoj regije, tako z demografskega kot tudi gospodarskega in okoljskega vidika.