Skoči do osrednje vsebine

Podatki o plačah zaposlenih v MNZ za julij 2021

Objavljamo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve.

Bruto plače javnih uslužbencev

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za julij 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1.024,24 evra). Plačo, nižjo od minimalne plače, lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. julija 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci so na podlagi veljavnih predpisov upravičeni do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Dodatka za rizične razmere za čas epidemije covid-19, ki se je končala 15. junija 2021, javni uslužbenci ne prejemajo več. Bilo je nekaj poračunov za mesec junij.

V preglednici je posebej prikazana višina plačila za delovno uspešnost. Znesek je že vključen v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Pri plači za julij 2021 so javni uslužbenci prejeli redno delovno uspešnost za drugo tromesečje od aprila do junija 2021 in delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na podlagi različnih stavkovnih sporazumov za julij 2021. Javni uslužbenci, ki opravljajo tudi naloge iz projekta Predsedovanje Svetu EU, so prejeli tudi delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za tri mesece.

Vlada RS je 19. maja 2021 sprejela sklep številka 10000-17/2020/7, s katerim je določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFERAC (razen za lokalne skupnosti), tako da so plače izplačane 10. delovni dan v mesecu, oziroma najkasneje do 15. v mesecu. Izplačilo plače za julij 2021 je bilo 13. avgusta 2021.

Pri izplačilu plače za julij 2021 je plača obračunana na podlagi dejanske prisotnosti in z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v juliju 2021, in delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za julij 2021 in za naloge iz projekta Predsedovanje Svetu EU za tri mesece ter redno delovno uspešnostjo za trimesečje od aprila do junija 2021. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.