Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022

Skupno je na ministrstvo za zdravje prispelo 73 ponudb na nacionalni razpis, pravočasnih je bilo 69. Odpiranje ponudb je potekalo 11. 8. 2021, s pričetkom ob 9. uri in ni bilo javno.

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, številka 112/21), je Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 23. 7. 2021 na svoji spletni strani objavilo Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis).

Predmet nacionalnega razpisa so posamezne vrste zdravstvenih storitev za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katere pacienti čakajo nedopustno dolgo oziroma najdlje.

Skupno število čakajočih na izbranem naboru zdravstvenih storitev, ki čakajo najdlje je 20.578. Okvirna vrednost razpisa je 20 milijonov evrov. Rok za oddajo prijav je bil do 10. 8. 2021 do 15:00 ure.

Ponudbe so bile pravočasne, če so prispele na naslov Ministrstvo za zdravje Slovenije, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v Glavno pisarno (vložišče) 10. 8. 2021 do 15.00 ure.

Skupno število prispelih ponudb na nacionalni razpis je 73. Pravočasnih ponudb je bilo 69. Odpiranje ponudb je potekalo 11. 8. 2021, s pričetkom ob 9. uri. Odpiranje ponudb ni bilo javno.

Komisija za odpiranje ponudb bo devet izvajalcev, ki so pravočasno oddali ponudbo na nacionalni razpis, pozvala na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je sedem dni od prejema poziva. Ministrstvo bo po prejetih dopolnitvah vlog opravilo izbiro med ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na nacionalnem razpisu in so pravočasno predložili popolno ponudbo, najkasneje do 31. 8. 2021. Sklep o izbiri izvajalcev se bo objavil na spletni strani Ministrstva za zdravje, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/.

Okvirna skupna vrednost storitev po ponudbah je 74 milijonov evrov. Skupno število vseh ponujenih storitev za leti 2021 in 2022 je 119.397 oziroma 98.819 storitev več, kot je razpisano v okviru nacionalnega razpisa.

Po končanem izboru ponudnikov, bo ministrstvo v primeru, da prijave na razpis ne bodo zadoščale za izvedbo vseh storitev za vse čakajoče nad dopustno čakalno dobo v okviru nacionalnega razpisa, pripravilo nov razpis.