Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija v okviru Instrumenta nujne pomoči namenila Sloveniji sredstva za podporo pri soočanju s pandemijo covid-19

Evropska komisija je v okviru Instrumenta nujne pomoči objavila javni razpis za podporo oziroma financiranje različnih vrst transporta opreme, povezane s cepljenjem proti covid-19. Slovenija je bila upravičena do povračila celotne višine nepredvidenega stroška transporta v višini 132.608 evrov.

Evropska komisija je, v okviru Instrumenta nujne pomoči – (Emergency Support Instrument – ESI) objavila javni razpis za podporo oziroma financiranje različnih vrst transporta opreme, povezane s cepljenjem proti covid-19 (Cargo Transport of COVID-19 Vaccination-Related Equipment and COVID-19 Therapeutics).

Ministrstvo za zdravje je v roku oddalo vlogo za sodelovanje v navedenem javnem razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev za namen kritja celotnega dodatnega nepredvidenega stroška transporta brizg in igel za namen cepljenja proti covid-19, nabavljenih od izbranega kitajskega ponudnika WUXY na EU javnem naročilu (No: SANTE/2020/C3/055).

15. 7. 2021 smo prejeli s strani Evropske komisije - Direktorata za civilno zaščito in humanitarno pomoč (DG ECHO Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) obvestilo, da je bila vloga Ministrstva za zdravje Republike Slovenije obravnavana in da smo upravičeni do povračila celotne višine nepredvidenega stroška transporta.

Do navedenih nepredvidenih dodatnih transportnih sredstev je prišlo zaradi pomanjkanja ladijskih kontejnerjev na globalni ravni ter dlje časa trajajoče zapore Sueškega prekopa, kar je bil glavni razlog, da se je ladijski tovorni transport preusmerjal na dražji železniški transport. V skrbi, da bi pravočasno prejeli brizge in igle za namen cepljenja proti covid-19, smo sprejeli predlog izbranega ponudnik WUXY, da je preusmeril transport nabavljenega blaga na dražji železniški transport, saj bi se dobave preko ladijskega transporta zagotovo zavlekle za več mesecev, kar bi lahko ogrozilo izvajanje strategije cepljenja proti covid-19. Preusmeritev na železniški transport pa je imelo za posledico tudi nepredvidene stroške transporta. Prvi trije od sedmih kontejnerjev z brizgami in iglami so prispeli v Slovenijo 7. 6. 2021, zadnji sedmi kontejner pa 24. 7. 2021.

Poleg navedenega je v letošnjem letu Evropska komisija prek DG ECHO zagotovila Sloveniji tudi več kot dva milijona evrov evropskih sredstev Instrumenta nujne pomoči kot odgovor na pandemijo covid-19.

19. maja letos je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve prejel evropsko finančna sredstva v višini 2.109.783 evrov. Evropska finančna podpora je bila namenjana mednarodnemu prevozu zaščitne varovalne opreme pri soočanju s pandemijo covid-19, ki je v Slovenijo prispela med 24. aprilom in 3. septembrom lani.

S pomočjo evropske finančne podpore je bilo v Slovenijo prepeljanih več ton zaščitne opreme.

Države članice Evropske unije so imele možnost prijave na razpis za podporo v okviru Instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči (Emergency Support Instrument – ESI) za mednarodni prevoz zaščitne opreme, zdravstvenega osebja in bolnikov, okuženih s korona virusom.

EU je za projekt državam članicam namenila 220 milijonov evrov z namenom podpore pri:

  • prevozu medicinske opreme tja, kjer je najbolj potrebna;
  • premestitev bolnikov med državami članicami EU ali iz držav članic v sosednje države;
  • prevoz zdravstvenega osebja ali mobilnih zdravstvenih timov med državami članicami EU in v EU iz drugih sosednjih držav, za pomoč ljudem, kjer koli je pomoč potrebna.

Kaj je Instrument nujne pomoči?

Instrument nujne pomoči ima proračun 2,7 milijard evrov in je bil aktiviran 16. aprila 2020. Zasnovan je tako, da daje potrebno prožnost za odziv na spreminjajoče se potrebe, ko EU prehaja iz faze takojšnjega odziva na pandemijo koronavirusa v fazo upravljanega izstopa, okrevanja in preprečevanja pandemije. Usmerjena je na ukrepe, pri katerih lahko skupna prizadevanja na ravni EU prispevajo največ k podpori skupnega Evropskega načrta za odpravo zajezitvenih ukrepov zaradi koronavirusa.

ESI je dopolnilni instrument: podpira in dopolnjuje druge EU instrumente, kot so mehanizem EU za civilno zaščito, rescEU, skupna javna naročila, pobuda »Coronavirus Response Investment Inciative«, kakor tudi prizadevanja samih držav članic v boju proti koronavirusu«.

Nacionalna kontakta točka za paket mobilnosti v okviru Instrumenta nujne pomoči (mednarodni prevoz) v Sloveniji je Uprava RS za zaščito in reševanje, ki potencialne prijavitelje obvešča o odprtih razpisih v okviru paketa mobilnosti ESI ter zagotavlja podporo posameznim prijaviteljem pri oddaji vlog.

Škatle z brizgami in iglami
1 / 2