Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija brez pripomb potrdila letno poročilo Slovenije o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (PRP 2014-2020) za leto 2020. Junija 2021 je bilo posredovano Evropski komisiji (EK), ki ga je 10. 8. 2021 potrdila brez pripomb.

Dokument Programa razvoja podeželja na mizi

Evropska komisija potrdila letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja za leto 2020

V letu 2020 je bilo v okviru PRP 2014-2020 objavljenih 21 javnih razpisov, s čimer se je nadaljeval investicijski cikel na slovenskem podeželju. Prvič so bili objavljeni javni razpisi za širokopasovno infrastrukturo, za vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter za krizne razmere zaradi COVID-19.

Do 31. 12. 2020 je bilo odobrenih 977 milijonov evrov oziroma 88 % vseh razpoložljivih sredstev in izplačanih 775 milijonov evrov oziroma 70 % vseh razpoložljivih sredstev. Največji delež sredstev je bil namenjen območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), kmetijsko-okoljsko-podnebnim plačilom (KOPOP) ter naložbam v osnovna sredstva.

Dodatne informacije:

Podatki o izvajanju PRP 2014-2020 v letu 2020