Skoči do osrednje vsebine

Lažnivi zapisi v medijih glede trase povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

V zadnjih dneh se je v več medijih (Delo, 9. 8. 2021, Dnevnik, 11. 8. 2021, Siol, 11. 8. 2021 …) pojavil zapis Mestne občine Ljubljana (MOL), ki jo vodi župan Zoran Janković, da naj bi bila trasa povezovalnega kanala C0 (torej tistega kanala, ki poteka preko vodozbirnega območja za mesto Ljubljana in za katerega MOL nima pridobljenih dovoljenj za nadaljevanje gradnje) določena že leta 1991, ko je bil v Ljubljani župan Jože Strgar, direktor javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija Anton Kranjc, tehnični direktor pa jaz, Aleš Hojs.

Če pustim ob strani vrsto netočnosti v tem zapisu (leta 1991 je bil Jože Strgar predsednik mestne skupščine in ni imel nobenih izvršnih pooblastil, torej ga je neprimerno primerjati s sedanjo funkcijo župana; nadalje Anton Kranjc je bil leta 1991 res generalni direktor podjetja Vodovod – Kanalizacija, ki pa ni bilo javno podjetje, temveč delovna organizacija, poleg tega ni bil član NSi, ker ni bil član nobene politične stranke, NSi pa takrat še ni niti obstajala), naj poudarim, da sam leta 1991 nisem bil zaposlen v tem podjetju! Torej sam nikakor nisem mogel, niti nisem določal trase kanala, ki je mimogrede kot zbiralnik C0 bil predviden že davno pred tem, in sicer že pred letom 1980. Njegova trasa je bila načelna, saj ni bila izdelana projektna dokumentacija, temveč se je zbiralnik C0 pojavljal samo v planskih dokumentih. Izgleda, da želi MOL s takimi netočnimi navedbami le razbremeniti župana Jankovića njegove osebne odgovornosti za izvedbo očitno zgrešenega projekta. Res je pa tudi, da je bil kanalizacijski sistem leta 1991 v lasti podjetja Vodovod – Kanalizacija, po letu 2005 pa je prešel v last MOL.

Sam sem kot tehnični direktor v tem podjetju deloval od leta 1997 dalje in med drugim v letu 2005 uspešno zaključil vodenje izgradnje Centralne čistilne naprave Ljubljana.

Ta infrastrukturno pomemben objekt smo zgradili za cca. 46 milijonov evrov, s cenami na populacijsko enoto, ki so bile nižje od primerljivih cen na enoto v Nemčiji. Že takrat se je predvidevalo, da bo potrebna tudi nadgradnja čistilne naprave s 3. in 4. fazo. Idejne zasnove in investicijski programi so predvidevali strošek izgradnje teh faz v višini cca. 9 milijonov evrov. Danes to fazo MOL, pod vodstvom župana Jankovića in v izvedbi edinega ponudnika, podjetja Riko, izvaja za cca. 40 milijonov evrov (neto), pri čemer niso upoštevani aneksi, ki so že potrjeni ali so še na mizi župana (dodatnih nekaj milijonov evrov). V okviru teh vrednosti je bilo zgolj projektiranje ovrednoteno na skoraj 10 milijonov evrov!

Številke in razmerja (projektiranje, izvedba, cena celotne investicije), ki so daleč od primerljivih cen v Nemčiji in ki bi vsekakor morale zanimati Nacionalni preiskovalni urad in kriminalistično policijo, glede na to, da se zadeva financira s sredstvi EU pa tudi pristojne službe EU (OLAF, evropsko tožilstvo).

Da bi bilo to zanimivo tudi za naše »raziskovalne« novinarje ni za pričakovati, saj ti raje objavljajo laži, ki jim jih posreduje MOL.

Aleš Hojs, minister