Skoči do osrednje vsebine

Slovenska vojska krepi dejavnosti odvračanja nezakonitih prehodov meje

Slovenska vojska se s Policijo redno usklajuje in preverja tako ustreznost operativnega taktičnega načrta kot učinkovitost dela napotenih pripadnikov za odvračanje nezakonitih migracij.

Generalni direktor Policije Anton Olaj in poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škerbinc sta se zato prejšnji teden v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki najprej seznanila z rezultati polletnega skupnega delovanja po novem načrtu varovanja državne meje, po katerem delujejo od začetka leta. Strinjala sta se, da je nov način delovanja prispeval k pozitivnim učinkom. Ocenjujeta, da so ti rezultati potrditev smotrnosti, ustreznosti odločitev ter kakovostnega načrta delovanja. Hkrati sta prepričana v uspešno sinergijo med policijskim in vojaškim delom ter odlično razumevanje načrta na vseh ravneh, tako na strateški, operativni kakor tudi taktični ravni v Policiji in Slovenski vojski. V svoji razpravi sta izpostavila zadovoljstvo ob prizadevnosti, strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog vojakov in policistov.

Pridobljene izkušnje ter odlično sodelovanje med Policijo in Slovensko vojsko sta ocenila kot koristne tudi na drugih področjih. Že prvi naslednji izziv sta tako priprava in posodobitev načrtov za zoperstavljanje drugim sodobnim virom ogrožanja varnosti.

Slovenska vojska neprekinjeno sodeluje s Policijo pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje od leta 2015. Vsak dan nameni v podporo Policiji pri preprečevanju nezakonitih migracij skoraj 120 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Na delo napoteni pripadniki uporabljajo večino sredstev, ki jih uporablja Slovenska vojska, od opreme za opazovanje do oklepnih vozil. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije Slovenska vojska neprekinjeno sodeluje z Ministrstvom za notranje zadeve od 19. oktobra 2015, in sicer pri reševanju razmer, povezanih z nezakonitimi migracijami. Od 18. februarja 2016 sodeluje s Policijo tudi pri varovanju državne meje. Od začetka sodelovanja pri varovanju državne meje do 10. avgusta je Slovenska vojska pripadnike napotila 163.329-krat oziroma je sodelovala v več kot 88.000 patruljah, opazovalnicah in opazovalnih točkah.

Naloge, ki jih je Slovenska vojska opravljala, so v začetku obsegale sodelovanje v mešanih patruljah s Policijo na območjih posameznih policijskih uprav pri širšem varovanju državne meje. Pripadniki Slovenske vojske opazujejo, spremljajo, poročajo in varujejo policiste med opravljanjem postopkov ter tako odvračajo nezakonite migracije. Od novembra 2015 s Policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. Slovenska vojska sodeluje s Policijo že od oktobra 2018 z opazovanjem širšega območja državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali. Slovenska vojska je na tovrstne naloge napotila pripadnike 254.206-krat, ti so prevozili skoraj 12 milijonov kilometrov. Skladno z navodili Policije so pripadniki postavili in vzdrževali približno 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Od 24. februarja do 23. maja 2016 je Vlada Republike Slovenije pripadnikom Slovenske vojske v podporo reševanju migrantske situacije dodelila dodatna pooblastila, ki izhajajo iz 37.a člena Zakona o obrambi. Skladno s temi pooblastili so pripadniki v tem času opozarjali, napotili, začasno omejevali gibanje ter sodelovali pri obvladovanju skupin in množic. Poleg tega je Slovenska vojska s helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala policijske helikopterje z gorivom.

Za izjemno delo je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor 7. decembra 2018 1., 72. in Logistični brigadi Slovenske vojske podelil medalje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju. Brigade so visoka državna odlikovanja prejele za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016.
 
Slovenska vojska je podporo pri reševanju migrantske situacije, skladno s sklepom vlade, omogočala tudi Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma Civilni zaščiti od 16. septembra 2015 do 7. decembra 2017. V tem času so pripadniki Slovenske vojske opravljali prevoze, oskrbovali, varovali in urejali sprejemne ter nastanitvene centre, deratizirali oziroma dezinficirali objekte Civilne zaščite, pripravljali in delili tako tople obroke kot napitke ter postavljali premične prhe.

Poveljnik sil generalmajor Miha Škerbinc in generalni direktor Policije dr. Anton Olaj. | Avtor: Poveljstvo sil