Skoči do osrednje vsebine

Drugo odpiranje vlog na Javni razpis "GOŠO 5"

Na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« je v roku do drugega odpiranja vlog 5. 8. 2021 prispelo 6 vlog treh prijaviteljev.

Prijavitelji so predložili projekte za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v naslednjih občinah: Cerkno, Nazarje, Sevnica, Mirna Peč in Trebnje.

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Več o javnem razpisu v novici Objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«.