Skoči do osrednje vsebine

Vlada s prerazporeditvijo porabe z več sredstvi za izplačilo nadomestila upravičencem v nekaterih kmetijskih panogah

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru svojega finančnega načrta v višini 8.479.181,32 evrov na današnji dopisni seji Vladi predlagalo prerazporeditev pravic porabe, ki je predlog tudi sprejela.

Krave na pašniku

Vlada sprejela prerazporeditev pravic porabe znotraj finančnega načrta MKGP | Avtor Boštjan Tovornik

S prerazporeditvijo se tako zagotavlja dodatna sredstva za izplačilo finančnega nadomestila upravičencem v prireji govejega mesa, pridelovalcem jedilnega krompirja, pridelovalcem jabolk, nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter rejcem v sektorju prašičereje.

Sredstva za izplačilo finančnega nadomestila v navedenih sektorjih se zagotovijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 116. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) ter sprejetimi podzakonskimi akti. Dodatna sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za člane kmetije v skladu s 96. členom ZIUPOPDVE.