Skoči do osrednje vsebine

Maloobmejni prehod Novokračine

V času poletne turistične sezone na zunanji schengenski meji (meja s Hrvaško) vsako leto na večini mejnih prehodov (MP) prihaja do daljših prometnih zastojev, predvsem ob koncu tedna. V letošnjem letu pa dodatne čakalne dobe povzroča tudi situacija povezana s koronavirusom in s tem preverjanje pogojev PCT, ki jih opravlja Republika Hrvaška.

Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o določitvi mejnih prehodov je na mejnih prehodih za obmejni promet (med katere sodi tudi MP Novokračine) dovoljen prehod državne meje s potnim listom ali osebno izkaznico tudi za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije.

Na podlagi navedenega je Direkcija RS za infrastrukturo (Direkcija) v času od 30. 7. do 1. 8. 2021 izvedla monitoring dogajanja na krožnem križišču v Ilirski Bistrici, na križišču pred mejnim prehodom Jelšane ter na križišču državnih cest v naselju Novokračine.

Na podlagi poročila o opravljenem monitoringu na območju med Ilirsko Bistrico in MP Jelšane ter MP Novokračine pretekli vikend, je na Direkciji potekal sestanek s predstavniki policije in občine Ilirska Bistrica. Kot najustreznejša rešitev prometnih zastojev na regionalni cesti (R3-632) skozi Novokračine je bila sprejeta odločitev o vzpostavitvi sledeče prometne ureditve: v Ilirski Bistrici bo ves tranzitni promet iz smeri Postojne proti Hrvaški usmerjen na glavno cesto G1-6 proti MP Jelšane. Prav tako bo ves promet iz MP Jelšane v smeri proti Ilirski Bistrici voden po G1-6.

Tranzitni promet iz smeri MP Novokračine proti Ilirski Bistrici bo voden le po R3-632, kar pomeni, da bo v Novokračinah, razen za lokalni promet, prepovedano zavijanje na levo v smeri G1-6.

Lokalni promet pa bo po regionalni cesti R3-632 Ilirska Bistrica–Zabiče–Novokračine dovoljen v obeh smereh.

Takšna prometna ureditev naj bi zmanjšala število vozil in posledično odpravila zastoje v samem naselju Novokračine in na križišču regionalne in glavne ceste pred Jelšanami ter omogočila lažjo mobilnost lokalnemu prebivalstvu, seveda ob predpogoju, da vsi udeleženci v prometu spoštujejo in upoštevajo prometno signalizacijo. Policija bo po dogovoru v času vikendov poostrila nadzor na tem območju.

Zemljevid s prikazom vodenja prometa na MP Jelšane in MP Novokračine

Vodenje prometa