Skoči do osrednje vsebine

Sprejet je nov Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Dne 30. 7. 2021 je bil v Uradnem listu objavljen nov Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki začne veljati 14. 8. 2021.

Nov Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v osnovi sledi pravilniku iz leta 2006. Z novim pravilnikom se v slovenski pravni red prenašajo zahteve združenja zahodnoevropskih regulatorjev (WENRA) in določila glede določanja izpustov radioaktivnih snovi v okolje glede na prenos Direktive Sveta 2013/59/Euratom. Posamezne določbe so dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz večletne uporabe dosedanjega pravilnika ter uskladitve z novim Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

S pravilnikom so predpisane tudi nove zahteve glede meril sprejemljivosti za skladiščenje radioaktivnih odpadkov, ki jih je potrebno uskladiti v treh letih.