Skoči do osrednje vsebine

Urad vlade za informacijsko varnost pričenja z delovanjem

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV), ki je bil kot samostojna vladna služba vzpostavljen 20. 7. 2021, pričenja z delovanjem 31. 7. 2021, ko prevzema naloge Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Dne 4. 6. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, številka 95/21), ki določa, da je pristojni nacionalni organ Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Dosedanja Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo, ki je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost po Zakonu o informacijski varnosti, se preoblikuje v Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost kot samostojno vladno službo, ki opravlja naloge iz Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, številka 30/18) in Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, številka 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 27. člena Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, številka 30/18 in 95/21) je Vlada Republike Slovenije 15. 7. 2021 izdala Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (Uradni list RS, številka 114/21). Vršilca dolžnosti direktorja urada je vlada imenovala 29. 7. 2021. Odlok v 5. členu določa, da se urad ustanovi 20. 7. 2021, naloge pa začne opravljati 31. 7. 2021.

Več informacij o uradu.