Skoči do osrednje vsebine

Vlada je na položaj glavnega inšpektorja za obrambo imenovala dr. Vojka Obrulja

Vlada Republike Slovenije je na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, na položaj glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo (IRSO), z dnem 1. 8. 2021, imenovala dr. Vojka Obrulja. Na ta položaj je imenovan za dobo petih let, in sicer do 31. 7. 2026.

Dr. Vojko Obrulj je svojo kariero začel v Slovenski vojski leta 1991, kjer je opravljal različne poveljniške dolžnosti. Od leta 1999 je zaposlen v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo, kjer je opravljal inšpekcijske nadzore kot inšpektor višji svetnik za obrambo, od leta 2015 pa je bil vodja  sektorja inšpekcije vojaške obrambe IRSO. Od 1. februarja 2021 je skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja  za obrambo.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, dr. Vojko Obrulj izpolnjuje pogoje za delovno mesto glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo, določene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi.