Skoči do osrednje vsebine

Tujejezična literatura za zapore

Na Generalnem uradu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij smo na veleposlaništva tujih držav, ki delujejo v Republiki Sloveniji, naslovili prošnjo za donacijo tujejezične literature za potrebe zaprtih oseb.

Na prošnjo se je odzvalo sedem veleposlaništev, ki so donirala 409 publikacij in revij, ki bodo razdeljene devetim različnim lokacijam naših zavodov. Glede na prisotnost tujcev in konkretne potrebe posamezne lokacije za literaturo v določenem jeziku, bomo s knjigami oskrbeli zavodske knjižnice v zavodih za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Dob pri Mirni, Ig, Maribor, Celje in Koper ter oddelke Novo mesto, Murska Sobota ter Nova Gorica.

V letu 2020 so bili na prestajanju zaporne kazni ali v priporu v Republiki Sloveniji tujci iz 58 različnih držav. V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij se zavedamo pomena kakovostne komunikacije s tujci v naših zavodih in tudi jezikovnih ovir, ki se v zadnjem obdobju z naraščanjem števila tujcev iz različnih držav povečujejo. K temu izzivu pristopamo z veliko mero občutljivosti ter iščemo različne rešitve, upoštevajoč mednarodna priporočila Sveta Evrope, ki se nanašajo na zapornike tujce.

Vsem veleposlaništvom, ki so se odzvala na našo prošnjo za donacijo knjig, se iskreno zahvaljujemo.