Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije

Ministrstvo za javno upravo objavlja Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 30 megabitov na sekundo na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih.

Zemljevid elektronskih komunikacij iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture – za lokacijo Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21

Prikaz elektronskih komunikacij za lokacijo Ministrstva za javno upravo | Avtor Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Z namenom določitve območij tako imenovanih belih lis, na katerih bodo angažirana javna sredstva, in pred objavo javnih razpisov za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije,  Ministrstvo za javno upravo poziva vse zainteresirane investitorje v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo dostopovnih širokopasovnih elektronskih komunikacijskih omrežij naslednje generacije, ki bodo ves čas (štiriindvajset ur, sedem dni na teden) omogočala zanesljivo zagotavljanje prenosne hitrost vsaj 30 megabitov na sekundo v smeri proti končnemu uporabniku, v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih.

Enotni digitalni trg EU mora temeljiti na zanesljivih, zaupanja vrednih, hitrih in cenovno dostopnih omrežjih ter storitvah. Visokozmogljiva internetna povezljivost je ključna infrastruktura za prenos podatkov, kar postaja vse bolj pomembno tako za gospodarstvo kot za družbo v celoti. Zato je za našo družbo bistveno, da z vlaganjem v to infrastrukturo ostajamo konkurenčni in omogočamo nastanek novih podjetij in delovnih mest.

Strateški cilji Evropske komisije do leta 2025 - Gigabitna družba so:

  • gigabitna povezljivost za vse glavne spodbujevalce socialnoekonomskega razvoja (kot so šole, prometna vozlišča in glavni izvajalci javnih storitev ter digitalno intenzivna podjetja),
  • neprekinjena pokritost z omrežji 5G za vsa mestna območja in vse glavne prizemne prometne poti ter
  • dostop do internetne povezljivosti z navzdolnjo hitrostjo vsaj 100 megabitov na sekundo, ki se lahko nadgradi v gigabitno hitrost, za vsa evropska gospodinjstva na podeželju ali v mestih.

Zaradi načrtovane porabe javnih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost ter drugih možnih inštrumentov in ukrepov za spodbujanje gradnje širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih Ministrstvo za javno upravo poizveduje po tržnem interesu za gradnjo zgoraj navedenih omrežij. Poziv hkrati temelji na pravilih uporabe javnih sredstev za gradnjo širokopasovne infrastrukture v skladu s pravili državnih pomoči, po katerih je javna sredstva dovoljeno uporabiti le na območjih, kjer ustrezne širokopasovne infrastrukture ni na voljo in hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Izkazan tržni interes pomeni, da bo zainteresiran investitor v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo najkasneje v treh letih tem gospodinjstvom na njihovih naslovih omogočil omrežne priključne točke s širokopasovno povezljivostjo preko dostopovnega omrežja naslednje generacije s prenosno hitrostjo vsaj 30 megabitov na sekundo v smeri proti končnemu uporabniku, ki mu bo vedno na voljo ves čas – štiriindvajset ur na dan, vse dni v tednu.

Tržni interes morajo zainteresirani investitorji v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo izraziti preko spletne aplikacije, v katero je vključenih 107.932 gospodinjstev, ki danes takega priključka nima na voljo. To zainteresirani investitorji v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo storijo z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najkasneje do četrtka, 30. septembra 2021 do 24.00 ure.

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije