Skoči do osrednje vsebine

Zaključuje se rok za oddajo vlog oziroma zahtevkov za vse čebelarske ukrepe v programskem letu 2021

Dne 31. 7. 2021 se zaključuje rok za oddajo vlog oziroma zahtevkov za vse čebelarske ukrepe v programskem letu 2021, ki se izvajajo na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020-2022.

  • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021;
  • Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021;
  • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021;
  • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022;
  • Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2021.

Vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v javnih razpisih, pozivamo da do vključno 31. 7. 2021 oddajo vlogo oziroma zahtevek s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Na pisemski ovojnici je potrebno navesti ime in naslov vlagatelja ter naslov javnega razpisa na katerega se vloga oziroma zahtevek nanaša.