Skoči do osrednje vsebine

Projekt Pilot MOP za boljše prostorsko načrtovanje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Obstoječa prostorska in gradbena zakonodaja prinaša veliko novosti na področju prostorskega načrtovanja, opremljanja stavbnih zemljišč in upravljanja z nepremičninami. Glavni namen projekta Pilot MOP je vzpostaviti pogoje za uspešno implementacijo teh novosti, nadgraditi sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi kot nosilkami urejanja prostora ter spodbuditi občine in razvojne regije k povezovanju prostorskih podatkov.

Cilj projekta je tudi pripraviti osnovo za izvajanje projektov s področja prostorskega načrtovanja in graditve, ki bi se financirali iz evropskih sredstev v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. V okviru projekta bodo pripravljene metodologije oz. priporočila, izvedeno bo testiranje metodologij oz. priporočil in prikazani bodo primeri dobrih praks.

Izvedba projekta Pilot MOP je v polnem teku. Projekt se je začel izvajati letos spomladi, predviden zaključek bo ob koncu leta 2022. S koncem meseca junija 2021 se je zaključila prva od štirih delovnih faz projekta, ki je bila namenjena predvsem pripravi osnutkov predvidenih metodologij. Opravljeno je bilo večje število sestankov in delavnic, na katerih so izvajalci, na osnovi predhodnih zahtev, oblikovali idejne rešitve za vsa štiri vsebinska področja projekta.

Več informacij na spletni strani projekta, na kateri bodo v času izvajanja objavljene novice, vabila na dogodke, rezultati projekta in druga projektna gradiva