Skoči do osrednje vsebine

Uspešen zaključek dveh NPK programov v zaporu na Dobu

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v mesecu maju in juliju uspešno zaključili usposabljanji za delo v programih Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) viličarist in čistilec prostorov.

Certificiranje v programu NPK viličarist je potekalo 19. ter 20. maja 2021 in ga je uspešno opravilo 19 obsojencev. V mesecu juliju smo uspešno zaključili tudi usposabljanje za dve skupini v programu NPK Čistilec prostorov. Na certificiranju, ki je potekalo v prostorih šole 22. in 23. julija 2021, je bilo uspešnih vseh 20 kandidatov.

Usposabljanje in certificiranje obeh programov je potekalo v okviru projekta »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij uspešno poteka že od leta 2016. V okviru projekta se obsojencem omogoča, da brezplačno pridobijo formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja, spretnosti in veščine za različne deficitarne poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem življenje brez socialne pomoči po prestani kazni. Od začetka projekta do konca preteklega leta je bilo v programe usposabljanja za delo (NPK) vključenih že 540 obsojencev.