Skoči do osrednje vsebine

Minister Černač ob potrditvi slovenskega načrta za okrevanje in odpornost: »Reformni in investicijski potencial bomo unovčili v dobro ljudi. Za napredno, zeleno in digitalno Slovenijo.«

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Finančni ministri držav Evropske unije so danes v Bruslju potrdili drugi paket nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, med njimi tudi slovenskega. Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač je ob tem dejal, da časa za izvedbo naložb in reform ni veliko, zato bo ključno dobro sodelovanje in sklepanje kompromisov med deležniki.

Potem ko je slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) v začetku meseca potrdila Evropska komisija, so dokumentu danes zeleno luč prižgali tudi finančni ministri držav EU. »Po enemu letu od zgodovinskega dogovora voditeljev držav EU o obsežnem svežnju evropskih sredstev ter po zahtevnem obdobju priprave in usklajevanja načrta za okrevanje in odpornost je prišel čas, da zastavljene reforme in naložbe spravimo v življenje - do ljudi,« je dejal minister in napovedal, da bodo prvi razpisi ministrstev na voljo že letos. Predplačila v višini 13 % dodeljenih sredstev lahko Slovenija pričakuje že v avgustu ali septembru. 

Naložbe v skupni vrednosti 2,5 milijarde evrov in reforme NOO mora Slovenija uresničiti do konca leta 2026. »Izvedba načrtovanih reform bo pogoj za izplačilo sredstev. Časa ni veliko. Sodelovanje in sklepanje kompromisov bosta zato morala biti ključni vodili vseh, ki sodelujejo v procesu priprave, usklajevanja in potrjevanja zakonov in strateških vsebin,« je poudaril minister.

Tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs, ki je vodila proces priprave slovenskega NOO, je ob potrditvi dokumenta izpostavila pomen sodelovanja za doseganje zastavljenih ciljev. »Današnja potrditev ključnega razvojnega dokumenta je zmaga ene od najzahtevnejših etap na poti okrevanja in krepitve odpornosti slovenske družbe. Kot vedno ob prelomnih trenutkih, smo bili tudi ob pripravi tega dokumenta sposobni stopiti skupaj. Rezultat je jasna vizija in strategija razvoja naše države v digitalno in zeleno prihodnost. Časa za oddih ne bo veliko. Dobro sodelovanje med ministrstvi in potencialnimi izvajalci projektov, tako na državni kot na lokalni ravni, bo treba še dodatno okrepiti in spodbujati skozi celotno obdobje izvajanja. Le tako bodo pravočasno pripravljene in izvedene reforme ter kakovostne naložbe , ki bodo prispevale k okrevanju in odpornosti,« je prepričana državna sekretarka.

Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši instrument v okviru evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko. Za doseganje podnebnih ciljev je v NOO predvidenih 42,45 odstotka sredstev oziroma za nekaj manj kot 1,054 milijarde evrov naložb, kar je za skoraj 4 odstotke več kot predvideva evropska uredba. Za digitalne cilje bo Slovenija namenila 21,46 odstotka sredstev oziroma 532,75 milijona evrov.

Načrt sestavljajo štiri razvojna področja s pripadajočimi komponentami, znotraj katerih so opredeljene reforme in naložbe:

 1. Zeleni prehod:

 • obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu,
 • trajnostna prenova stavb,
 • čisto in varno okolje,
 • trajnostna mobilnost,
 • krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov;

2. Digitalna preobrazba:

 • digitalna preobrazba gospodarstva,
 • digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave;

3. Pametna, trajnostna in vključujoča rast:

 • raziskave, razvoj in inovacije,
 • dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje,
 • trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov,
 • preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine,
 • krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod,
 • učinkovite javne institucije;

4. Zdravstvo in socialna varnost:

 • zdravstvo,
 • socialna varnost in dolgotrajna oskrba,
 • stanovanjska politika.

S potrditvijo dokumenta s strani Sveta EU koordinacijo nad izvajanjem načrta prevzema Ministrstvo za finance kot glavni skrbnik državnega proračuna in nacionalnega reformnega programa. Minister Zvone Černač je ministru za finance Andreju Širclju ob tem zaželel veliko uspeha in dobrega sodelovanja z ministrstvi, ki bodo vodila izvajanje reform in naložb na njihovih področjih.

S ciljem doseganja teritorialne, ekonomske in socialne kohezije ter multipliciranja učinkov načrtovanih ukrepov je vzporedno s procesom priprave NOO teklo tudi programiranje sredstev večletnega finančnega okvira 2021–2027. Skladno z načelom komplementarnosti je treba zagotoviti sinergije in razmejitve ukrepov, ki jih bo podprl Mehanizem za okrevanje in odpornost ter na drugi strani sredstva kohezijske politike. Minister Zvone Černač ob tem poudarja: »Sredstva kohezijske politike so ključna za zmanjševanje razvojnih razlik med regijami in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Koriščenje sredstev je treba pametno načrtovati, pravilno kombinirati in gospodarno uporabljati. Pri tem moramo imeti v mislih, da sredstva prihajajo od ljudi in se k ljudem vračajo. Proces programiranja bo zaključen predvidoma konec letošnjega leta. Po potrditvi strateških dokumentov s strani Evropske komisije bi lahko z izvajanjem začeli v drugi polovici prihodnjega leta.«

Nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost in povzetek načrtovanih reform in naložb sta objavljena na spletni strani EU skladi.