Skoči do osrednje vsebine

Na Svetem Gregorju slovesno ob sprejemu novih operativnih gasilk in gasilcev v gasilske vrste

Na Svetem Gregorju nad Ribnico je v soboto, 24. julija, potekala slovesnost ob podelitvi priznanj in činov novim operativnim gasilkam in gasilcem ter gasilskim pripravnikom ob uradnem sprejemu v gasilske vrste. Zbranim je čestital tudi minister za obrambo mag. Matej Tonin, ki je izrazil zadovoljstvo, da je slovensko gasilstvo bogatejše za lepo število novih usposobljenih, zagnanih gasilk in gasilcev, ki so strokovno usposobljeni in pripravljeni za reševanje v intervencijah. Uradnemu sprejemu je sledilo sproščeno druženje v organizaciji PDG Sveti Gregor, ki ima že 120-letno tradicijo delovanja.

Minister Tonin se je v nagovoru zahvalil vsem, ki so v zahtevnih razmerah epidemije covida-19 organizirali gasilska izobraževanja in usposabljanja ter jih prilagajali v skladu z okoliščinami, saj je kontinuiteta na tem področju za razvoj slovenskega gasilstva izredno pomembna. Pohvalil je odgovorno ravnanje vseh slovenskih gasilk in gasilcev, ki so v času epidemije z vso resnostjo pristopili k preventivnim ukrepom, pomagali pri razdeljevanju zaščitne opreme, skrbeli za prevoze, pomagali štabom Civilne zaščite in opravljali še veliko drugih del, ki so bila v pomoč in korist tako posameznikom kot širši skupnosti.

Spomnil je tudi na pomen gasilstva pri ohranjanju slovenstva, slovenskega jezika in narodne zavesti ter na delo velikega Slovenca Ignacija Merharja, utemeljitelja poveljevanja v slovenskem jeziku v gasilstvu in zaslužnega za razvoj slovenskega strokovnega jezika, ki se je rodil v okolici Ribnice.

Poudaril je, da si kot minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dolgoletni gasilec, intenzivno prizadeva, da bi pripravili ustrezne rešitve in izboljšali status gasilca. Izpostavil je, da so v lanskem letu ukrepi za zajezitev epidemije prizadeli tudi delovanje prostovoljnih gasilskih društev, ki dela finančnih sredstev niso mogla zagotoviti s prireditvami in iz prostovoljnih prispevkov. »Zato smo na Ministrstvu za obrambo v sedmem paketu ukrepov za vsa prostovoljna gasilska društva februarja letos zagotovili pomoč v višini 3,18 milijona evrov in s tem vsaj malo razbremenili tudi občine. Občinam pa je vlada na predlog Ministrstva za obrambo zaradi pokrivanja stroškov v zvezi z intervencijami zagotovila 6,5 milijona evrov,« je dejal minister.

Sredstva razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme so se iz 1,7 milijona evrov zvišala na 2,4 milijona evrov. Nadalje je na predlog Ministrstva za obrambo Vlada Republike Slovenije v protikoronske zakone uvrstila dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljce, ki opravljate gasilsko in druge javne službe v času epidemije. »Zelo si prizadevamo tudi za boljšo rešitev na področju gasilskih zavarovanj. S ciljem zmanjševanja stroškov občin so bile pripravljene podlage za sklenitev zavarovalnega programa, s katerim bo država na enoten način poskrbela za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za izvajanje gasilske dejavnosti. Cilj je, da država zavaruje vse gasilce in pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter da se s tem finančno razbremeni občine. Izpeljana je bila sprememba Zakona o varstvu pred požarom, ki bo omogočala zagotovitev sredstev iz naslova požarnih taks. Dejal je V letu 2022 se bo pričelo sklepati  zavarovanja za operativne gasilce, v naslednjih letih pa sistem nadgradilo še z zavarovanji vozil, opreme in nepremičnin,« je dejal minister. Na koncu je vsem zbranim zaželel, da bi še naprej s predanostjo opravljali svoje delo ter s pridom uporabljali na novo pridobljeno znanje v skrbi za sočloveka in širšo skupnost. Poudaril je, da so za predano in uspešno delo gasilk in gasilcev potrebna odrekanja, podpora in razumevanje njihovih družin, za kar se jim je iskreno zahvalil.

Zvočni posnetek (MP3):

Skupinska fotografija ministra Tonina z novimi operativnimi gasilci na športnem igrišču, v ozadju hiše in cerkveni zvonik

Minister za obrambo mag. Matej Tonin z novimi operativnimi gasilci | Avtor: Monika Sušanj

1 / 4