Skoči do osrednje vsebine

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter čezmejne nevarnosti za zdravje: Svet dosegel dogovor o pogajalskem stališču

Svet je na včerajšnjem srečanju namestnikov stalnih predstavnikov pri Evropski uniji dosegel dogovor o osnutkih predlogov za okrepitev vloge Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter spremembo zakonodaje EU o čezmejnih nevarnostih za zdravje.

ECDC je agencija EU, ki EU podpira v boju proti nalezljivim boleznim. Namen uredbe o čezmejnih nevarnostih za zdravje je zagotoviti usklajeno odzivanje na nevarnosti nalezljivih bolezni, pa tudi na nevarnosti kemičnega, biološkega in okoljskega izvora.

Minister Poklukar:"Današnji dogovor je še en pomemben korak k okrepitvi sistema zdravstvenega varstva EU. Da bi zagotovili varnost državljank in državljanov ter večjo odpornost EU na prihodnje izredne zdravstvene razmere, potrebujemo boljše usklajevanje, intenzivnejšo izmenjavo ustreznih podatkov, dobro načrtovanje in sposobne organe EU."

Okrepljeni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

V posodobljenem mandatu je predvidena ustanovitev zdravstvene projektne skupine EU, ki bo lahko državam članicam na njihovo zahtevo pomagala pri načrtovanju pripravljenosti in odzivanja ter pri odzivanju na izbruh nalezljivih bolezni. ECDC bo zadolžen tudi za razvoj digitalnih platform za epidemiološko spremljanje.

Nova pravila o čezmejnih nevarnostih za zdravje

V revidirani zakonodaji o čezmejnih nevarnostih za zdravje je predvideno oblikovanje načrta EU za zdravstvene krize in pandemije, vključno z določbami o izmenjavi informacij, zgodnjem opozarjanju in obvladovanju tveganja. Države članice se bodo pri pripravi nacionalnih načrtov povezale med seboj in s Komisijo, da se zagotovi skladnost z načrtom Unije za pripravljenost in odzivanje.

V skladu z načrtovanimi novimi pravili lahko Komisija razglasi izredne razmere na področju javnega zdravja na ravni EU, kar sproži mehanizme za spremljanje pomanjkanja zdravil ali aktivira podporo ECDC.

Ozadje in naslednji koraki

Ta osnutek predpisov je del širšega svežnja za evropsko zdravstveno unijo. Sveženj, ki ga je Evropska komisija predstavila 11. novembra 2020, sestavljajo trije predlogi: poleg predpisov o mandatu ECDC in čezmejnih nevarnostih za zdravje vključuje še okrepljen mandat Evropske agencije za zdravila. Glede te zadeve se je Svet 15. junija 2021 dogovoril o skupnem stališču (splošni pristop).

Dogovor o okrepljenem ECDC in revidiranih pravilih o čezmejnih nevarnostih za zdravje, ki je bil dosežen, daje predsedstvu Sveta mandat za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.