Skoči do osrednje vsebine

Sklepe o rezultatu izbirnega postopka bodo kandidati letos prvič prejeli elektronsko preko portala eVŠ

Poteka izbirni postopek prvega prijavnega roka za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije za vpis v prvi letnik po Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22 - javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. Administrativna obdelava prijavnih vlog in visokošolski izbirni postopek letos prvič potekata preko nove aplikacije eVŠ-VIP.

Simbolična slika študentov.

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na visokošolskih zavodih od 2. do najkasneje 17. avgusta 2021. | Avtor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Aplikacija eVŠ-VIP predstavlja podporo visokošolskemu izbirnemu postopku za vpis in se v letošnjem letu prvič uporablja za administrativno obdelavo prijav za vpis in izbirni postopek v sklopu skupnega Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/22. Kandidatom bodo letos prvič elektronsko vročeni sklepi o rezultatu izbirnega postopka preko portala eVŠ. V sklopu prvega prijavnega roka je bilo administrativno obdelanih 14.750 prijavnih vlog. eVŠ-VIP je nadomestil star računalniški izbirni modul Univerze v Ljubljani, ki so ga univerzitetne visokošolske prijavno-informacijske službe uporabljale od leta 1995, in v marsičem ni več omogočal slediti zahtevam sodobnega časa.

Glavna novost letošnjega prijavno-izbirnega postopka je prehod na elektronsko poslovanje v celoti, kar pomeni, da se vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko portala eVŠ, kar je bila zahteva 108. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19, ki je stopil v veljavo 24. 10. 2020. Prvič se tako ne le pozivi za dopolnitev prijavnih vlog, temveč tudi sklepi o rezultatu izbirnega postopka vročajo elektronsko preko portala eVŠ. Ti morajo biti v skladu z Rokovnikom prijavno-sprejemnega postopka za prvi prijavni rok v sklopu skupnega razpisa za slovenske in EU državljane izdani najkasneje do 30. julija 2021.

Kandidati bodo do sklepov dostopali preko portala eVŠ, kjer morajo v sistemu SI-PASS, ki je storitev državne uprave za spletno prijavo in e-podpis, izbrati isti način, kot so oddali prijavo za vpis na portalu eVŠ. Pod seznamom aktivnih prijav za vpis bodo kandidati lahko dostopali do svojega sklepa o rezultatih izbirnega postopka. Šteje se, da je dokument kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave na portalu eVŠ, zato naj bodo kandidati pozorni, da v primeru pritožbe na izdani sklep ne zamudijo roka (tudi pritožbe le letos oddaja preko portala eVŠ).

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na visokošolskih zavodih od 2. do najkasneje 17. avgusta 2021 – o točnih terminih bodo kandidati obveščeni s strani visokošolskih zavodov.

Drugi prijavni rok bo potekal od 20. do 27. avgusta 2021. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta 2021 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb in na spletnih straneh visokošolskih zavodov. V skladu z razpisom za vpis se v drugem prijavnem roku na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. avgusta 2021. Prijavo za vpis kandidati oddajo prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Bodoči študenti, ki želijo pridobiti subvencijo za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2021/22, morajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddati najpozneje do 16. avgusta 2021. Prošnjo morajo do roka oddati tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje. Prošnjo oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.