Skoči do osrednje vsebine

Sestanek državnega sekretarja Antona Hareja s predstavniki Evropskega združenja lastnikov zemljišč

Državni sekretar Anton Harej je predstavnikom Evropskega združenja lastnikov zemljišč (European Landowners Organisation, ELO) predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja v povezavi s skupno kmetijsko politiko EU, Strategijo »od vil do vilic« in Strategijo o biotski raznovrstnosti ter na področju gozdarstva.

Državni sekretar Anton Harej sedi za mizo in se pogovarja s sodelavci in predstavniki Evropskega združenja lastnikov zemljišč

Državni sekretar Anton Harej s sodelavci in predstavniki Evropskega združenja lastnikov zemljišč | Avtor MKGP

Cilj organizacije ELO je promocija uspešnega in privlačnega evropskega podeželja, ki temelji na temeljnih vrednotah trajnostnega upravljanja zemljišč, lastninskih pravic in donosnih podeželskih podjetij.

Državni sekretar Anton Harej je v svojem uvodnem nagovoru predstavnikom združenja predstavil prioritete slovenskega predsedstva. Kot eno izmed ključnih je izpostavil nadaljevanje formalnega sprejetja zakonodajnega svežnja na novo sprejete Skupne kmetijske politike (SKP) in priprava strateških načrtov držav članic. Dotaknil se je tudi strategije od »vil do vilic« kjer je poudaril, da Slovenija podpira ambiciozne cilje in zaveze v strategiji. Dodal je, da lahko strategija pomembno prispeva k vzpostavitvi zanesljivega, prilagodljivega in prožnega prehranskega sistema v luči okrevanja po pandemiji. »Doseganje ciljev strategije bo nedvomno izredno velik izziv za vse deležnike, saj bo usklajen, celovit pristop zagotovil pravočasno pripravo zakonodajnih aktov, zadostna finančna sredstva ter pravočasen in ustrezen pretok informacij proizvajalcem in predelovalcem«. Kot glavni izziv je izpostavil povezovanje pridelovalcev, ki so v Sloveniji zelo razdrobljeni in neorganizirani. Poleg Strategije »od vil do vilic« Slovenija podpira tudi Strategijo Evropske komisije o biotski raznovrstnosti. Državni sekretar Anton Harej je pri tej tematiki poudaril, da bi lahko pri okrevanju po pandemiji Covid-19 strategija pomembno prispevala k zaščiti narave in zdravja ljudi.

V nadaljevanju je predstavil tudi prioritete na področju gozdarstva. Eden ključnih dosjejev  bo nova Strategija EU za gozdove, ki jo je Evropska komisija sprejela 16. julija. Glavna naloga slovenskega predsedstva bo sprejem sklepov sveta do konca predsedovanja.