Skoči do osrednje vsebine

Izbrani raziskovalni projekti na področju ekološkega kmetijstva

Na tretjem javnem pozivu evropskega konzorcija s področja ekološkega kmetijstva ERA-Net CORE Organic Cofound, v katerem sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo za financiranje izbranih pet raziskovalnih projektov.

Na javni poziv, ki je bil objavljen januarja 2021, je do prijavnega roka prispelo 24 raziskovalnih predlogov, od katerih je 22 izpolnjevalo prijavne pogoje. Mednarodni strokovni ocenjevalci so predloge ocenili v skladu z merili in postopkom iz javnega poziva. Na podlagi strokovne ocene je izbirna komisija 29. junija 2021 za financiranje izbrala pet raziskovalnih projektov na naslednjih podtemah.

Podtema 1: Trdni in odporni mešani sistemi živinoreje:

  • Odporne živali v trajnostnih mešanih sistemih proste reje (ROAM-FREE)

Podtema 2: Podpora trdnim in odpornim sistemom rastlinske proizvodnje:

  • Odporni ekološki sistemi pridelave jagodičja z izboljšano biotsko raznovrstnostjo in inovativnimi strategijami upravljanja (ResBerry)
  • Diverzifikacija ekološke rastlinske proizvodnje za povečanje odpornosti (DIVERSILIANCE)
  • Razvoj sistemov mešanih posevkov s kamelino za povečanje donosa in kakovostnih parametrov lokalnih premalo izkoriščenih poljščin (SCOOP)
  • Agroekološki živi laboratoriji za spodbujanje trdnih in odpornih sistemov ekološke proizvodnje (ALL-Organic)

Na podtemi Ekološko učinkovita proizvodnja in uporaba krme na lokalni ravni ni bil izbran noben raziskovalni projekt.

Kot projektna partnerja iz Slovenije sodelujeta Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani v projektu ROAM-FREE in Kmetijski inštitut Slovenije v projektu DIVERSILIANCE. Izbrani projekti, za katere je skupaj namenjenih okoli 5 milijonov evrov, se bodo začeli izvajati predvidoma jeseni 2021.

Več informacij je na voljo na spletni strani konzorcija CORE Organic Cofound.